KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

torsdag, februari 28, 2008

Vår stolta handelsflotta
Efter kriget och under 50- 60- och 70-talen var Ålands handelsflotta inget att vara stolt över. Glansen från Gustaf Eriksons segelfartyg var borta. Flottan bestod av gamla fartyg. Lönerna var dåliga. Det förekom att svenska redare "flaggade ut" gamla, olönsamma fartyg till Åland. Kostnaderna under finsk flagg var lägre. I dag sker utflaggningen, som bekant, åt andra hållet.

Det var svårt att rekrytera bra besättningar. Seriöst sjöfolk lockades inte till åländska båtar. Många ålänningar seglade på svenska, och några på norska, båtar.

Mycke litet har berättats om hur vi sjömän levde under denna sorgliga epok i åländsk sjöfartshistoria. Visst, Uno Salminen med flera, har talat om hur besättningar låg i fyllan i veckotal och stod i kö för gonorre-sprutor medan styrmännen fick styra (!) men hur det var är det nog inte många som vet.

En bekant sa: "Sånt kan du väl inte skriva om!"
Jag tänkte: "Det är väl fan om jag bara ska skriva jåliga blogginlägg om kattor. Jag kan väl få berätta hur det var till sjöss, jag som var med."

Danmark, Norge, Sverige och även Finland hade stora rederier med fina fartyg. Ålänningarna köpte gamla fartyg som andra skandinaviska redare ansåg uttjänta. Det fanns något undantag, Gustaf Eriksons kylfartyg, t.ex, var moderna för sin tid.

Allt skulle förmodligen ha varit likadant i dag om inte Gunnar Eklund och Carl-Bertil Myrsten hade startat färjtrafiken över Ålands hav. Den trafiken har, som bekant, genererat pengar även till andra delar av åländsk sjöfart.

I slutet på sextiotalet klev sjömansprästen i Philadelphia ombord på det glänsande fina norska fartyg där jag jobbade.

- Har du varit ombord på den åländska tankern som ligger vid oljeterminalen? Hur står det till där? frågade jag och pekade mot den rostiga tankern.

- Jo, jeg har vaert ombord på finnen, och - no comments, svarade prästen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jo, fortsätt med dina berättelser om hur det var till sjöss förr i tiden. Klart att det har supits och härjats på fartygen men det är svårt att hitta sidor med historier om hur det var då.

Jag har själv jobbat till sjöss men tycker att det inga finns någon sjöfart nuförtiden. All teknik som finns ombord på nya fartyg gör ju att dagens styrmän endast behöver kämpa med att hålla sig vakna pga. tristess. Nä, nuförtiden är det bara fjollor som "går till sjöss", tycker jag!

Anonym sa...

Jobbat på åländska skrotbåtar 50-60-talet. Det krävdes lite mer av folk att få dessa båtar att fungera. - Det söps alldeles säkert inte mer på dom åländska båtarna som på dom finska systrarna.