KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

söndag, december 16, 2007

Skithus

Man får förmoda att det är en djup grop under dasset på bilden, annars ryms ju inte särskilt mycket skit under golvet. Såna här sitta-på-huk-dass, utan upphöjd bänk, har funnits i mellan- och sydeuropa. Skithusen ställdes över en grop och när gropen var full grävdes en ny och dasset flyttades.

Det borde vara en mänsklig rättighet att få skita i frid och bekvämlighet. Det gör man nog inte i dasset på bilden. Mitt skithus ska nog ha bänk och dörren ska vara tvådelad så att den övre halvan kan vara öppen när jag sitter och trycker och spanar ut över sundet. Ett skithus ska ha utsikt! Och så ska där finnas ett urval böcker, av t. ex. Uno Salminen och Sven Bris. Några gamla ex av Illustrerad vetenskap skadar heller inte.

Några benämningar: avträdet, skithuset, huset, hemlighuset, trä-C (från finskans puu-cee), tuppen, lillakammarn, dasset. Ordet dass kommer från tyskans Das Haus. Bilden visar ett skithus i Polen.

Om vi, som vetenskapen tror, uppstod för 200 000 år sedan i Afrika så kan man konstatera att vi sket på marken i 199 850 år. Det är bara de senast 150 åren vi har spolat skiten i sjön. Några civilisationer runt Medelhavet ledde förstås in rinnade bäckar under skithusen redan för 2 000 år sedan men dom flesta av oss har återbördat skiten till jorden. I 199 850 år!
Fler utedass åt folket!

Inga kommentarer: