KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

söndag, februari 24, 2008

Mera landkrabbianska

Jo, landkrabborna har tillgång till ett uttrycksfullt språk som de använder utan att ha en aning om att nästan vartannat ord är skapat av oss sjömän.

I detta landkrabbornas måleriska sjöspråk kan vad som helst – utom fartyg – gå av stapeln. Man kapar förtöjningarna och sätter till alla klutar, kanske genom att sjösätta en ny verksamhetsidé, etc. Sedan gäller det att trimma organisationen, lägga om kursen och gå vidare för fulla segel eller för full maskin, dvs med ångan på topp. Det gäller ju att inte sacka efter i konkurrensen.

Annars löper man risk att gå överstyr eller segla i kvav, kanske rentav lida skeppsbrott eller haverera (ett av sjöspråkets arabiska inslag).

Den enskilde är om det vill sig illa på fallrepet och löper risk att bli akterseglad av utvecklingen. Han kanske får fullborda sina dagar som ett redlöst vrak bland andra vinddrivna existenser, ända till the bitter end. (Det sistnämnda syftar på bitts, tvillingpollaren genom vilken tross eller kätting löper tills det är stopp, the bitter end.)

"Rör på spelet!" (i betydelsen "kvicka på!"), syftar på ankarspelet ombord. Låt gå likaså. Även stå pall eller palla för något anspelar på spel och winschar ombord, försedda med en spärrklinka som gjorde det möjligt att vid behov hålla an. Den landkrabba som ej "pallar" har kanske tacklat av, renaste sjöspråk även det! (Tackling är detsamma som "tackel och tåg", dvs rigg och tågvirke.)

Sjömansuttrycket för gott används fortfarande ombord för något definitivt avslutat, numera dock lika gångbart på landkrabbianska.

Kanske finns det tendenser till att yrkessjömännens levande språk sakta tynar bort. Stopp och belägg, låt oss vara över ens om att språket måste räddas, med yrkessjömännen själva som ledsagare (av isländska leiðsagi, "lots")! Låt oss komma till skott och mönstra sjömansspråket för vidare befordran till dagens och morgondagens nyblivna sjömän. Språkbruket sker ju ofta på lösa boliner, vilket det just sagda är ett exempel på. (Att lossa bolinerna, tåg i råsegel, lär ju vara en normal sjömansmässig åtgärd när vinden ligger på låringen eller tvärs.)

Torbjörn Dalnäs
Ur Ett skepp kommer lastat.../Utkik nr 2-3 1998
(Bokförlaget Tre Böcker, oktober 1998
)

Inga kommentarer: