KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

torsdag, februari 14, 2008

Ss Indus


"...På däck började båten spricka upp. På babords sida, för om bryggan, uppkom en spricka från däcksplåten nedåt i utsidans tolv millimeters skrovplåt. En spricka som jag fick i uppdrag att mäta, ett slags introvert hedersuppdrag. Varje gång jag kom upp på bryggan mötte en tagen befälhavare mig i dörren med orden:

─ Det är ingen förändring?

─ Nej kapten, allt under kontroll, ingen förändring har inträffat sedan sist.

Sanningen var brutalt den omvända. Sprickbildningen fortsatte lodrätt nedåt mot kölen. Förste styrman for fram med denna nödlögn på goda grunder. Vi var rädda om vår hygglige och humant omtänksamme befälhavare. Han hade många sömnlösa nätter bakom och framför sig. Stuerten som bar upp mat åt kapten fick oftast ta maten tillbaka till byssan oäten..."

Ovanstående är ett citat ur en sann berättelse jag skrivit om en förfärlig resa över Atlanten med åländska ångaren Indus 1967. Varför?

Jo, det förhåller sig så här: Hösten -07 skrev jag berättelsen om "Pojkarna på Indus" som publicerades i Ålandstidningens sjöfartsbilaga. Det blev, får jag väl säga, en framgång. Folk ringde och begärde en fortsättning. Ålandstidningen ville ha mer av samma sort. Därför skrev jag en uppföljare om Indus, ur vilken ovanstående är ett utdrag.

Håll koll på Ålandstidningens sjöfartsbilaga som kommer i början på mars.

Bilden av Indus är autentisk och togs i Engelska kanalen någon gång på 60-talet.

Inga kommentarer: