KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

tisdag, mars 04, 2008

Det här är stenålderskost

Följande text är från Wikipedia (förkortad.)

LCHF
står för Low Carb and High Fat och är en metod för kontroll av blodsocker och viktminskning. Metoden bygger på att minimera mängden kolhydrater och i stället äta mera fett. Metoden har visat sig ha goda resultat speciellt för typ-2-diabetiker där också viktminskning observerats trots ett ökat fettintag.

Teoretisk bakgrund

Teorin bakom LCHF kan kortfattat beskrivas på följande sätt: Kolhydrater, snabba såväl som långsamma, bryts i kroppen ned till enkla sockerarter för att kunna användas som energi. Därmed stiger blodsockret som i sin tur driver på insulinproduktionen med höga socker- och insulinvärden som följd. Höga insulinnivåer förhindrar fettförbränning och lagrar in överskott av näring (fett, blodsocker) till ny fettvävnad.

Med lågt intag av kolhydrater i kosten fås lägre blodsockerhalt och därmed lägre insulinvärden. Detta ökar frisättning av fettsyror från fettväven, och ökar fettförbränning. I avsaknad av kolhydraternas energi måste energi tillföras i form av protein och fett. Viktminskningen menas bero på väsentligen två faktorer: Kroppen ställer in sig på hög fettförbränning, och fettintag mättar långsiktigt bättre än kolhydratintag varför intaget av kalorier generellt brukar minska i studier, då försökspersonerna får äta tills de är mätta.

Vetenskapligt stöd

Metoden är kontroversiell därför att den går tvärt emot de konventionella rekommendationerna för diabetiker och överviktiga att undvika mättat fett (mindre än 10% av energiintaget) och äta mer kolhydrater (45-60% av energiintaget). Det är enligt denna linje den mesta livsmedels- och hälsoforskning bedrivits sedan 1950-talet. På senare år har det dock kommit allt mer studier på kost med mindre kolhydrater och högre andel fett. För närvarande ifrågasätts det även allt mer om naturligt fett verkligen är skadligt för hälsan.

På senare tid har också ökat stöd för LCHF kommit då lågkolhydratkost i och med 2008 års råd godkänts av ADA, American Diabetes Association, som alternativ för typ 2 diabetiker som vill gå ner i vikt. Lågkolhydratkost har även prövats av svenska Socialstyrelsen, och i ett beslut 080116 befunnits förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet, som ett alternativ till tidigare råd vid diabetes typ 2 eller övervikt.

Slut från Wikipedia.

Läs hela Wikipedia-texten här

Inga kommentarer: