KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, april 09, 2008

Småholmskojan

Kastelholmsnejdens byalag har ett avtal med landskapsregeringen. Småholmskojan står på landskapets mark och byalaget får disponera kojan för all framtid mot att vi underhåller densamma. Kojan var fallfärdig när vi i byalaget tog tag i saken, fick till stånd avtalet med regeringen och renoverade kojan. Den byggdes troligen på 1930-talet som fiskarkoja åt de fiskare som försåg Kastelholms Kungsgård med fisk. Den som är 40-talist kommer ihåg dom som senast yrkesfiskade och bodde i kojan, nämligen gubben och gumman Nordberg från Brändö.

Nu är kojan användbar. Efter lyckad proveldning kan Åke och undertecknad konstatera att det blir fort varmt i det lilla rummet.

Kojan kommer att stå öppen och kan användas av allmänheten, och då främst av medlemmar i Kastelholmsnejdens byalag.

Kastelholmsnejdens byalag har nu egen webbsida: Kolla här!

Inga kommentarer: