KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

lördag, oktober 04, 2008

Med s/s Atlas till Buenos Aires

På senhösten 1954 drabbades norra Europa av våldsamma oväder av sällan skådat slag. Den 30 november skrev Tidningen Åland:

 ”Inga större åländska haverier under stormdygnen. Atlas förlorade förlig däckslast i Biscaya.

 Under de senaste dygnens fruktansvärda stormar och orkaner har ett otal haverier inrapporterats. För dessa redogörs på annan plats. Den åländska handelsflottan har dessbättre inte drabbats av några förluster även om stormen naturligtvis ställt till med en hel del oreda. Ångaren Atlas kämpar i Biscaya mot en hård orkan, men hoppas redan nu vara i orkanens utkanter.

 Befälhavaren på Atlas, Gunnar Karlsson, ringde i går på morgonen per radio upp sjöfartsrådet Arthur Andersson och berättade att orkanen just då hade lagt sig en smula men den såg dock ut att åter öka något. Ångaren var då mitt i Biscaya och gjorde en fart av två mil mot sjön. En del av den förliga däckslasten hade spolats överbord och förluckans lastbommar hade knäckts av överbrytande sjö. Kaptenen gav dock det lugnande meddelandet att någon fara inte var för handen. – Atlas är på väg till Buenos Aires...”

 Så långt Tidningen Åland.

 Jo, stormdygnen i Biscaya var dramatiska och ytterligare en tragisk händelse skulle inträffa mot slutet av resan.

 Vi tar det från början.

 Hösten 1954 for Rederi Ab Astas s/s Atlas av och an i Östersjön och lastade för Sydamerika. I Fredrikshamn och Luleå lastade man sågat virke för Argentina och i Polen byggnadsmaterial som skulle lossas i Brasilien och användas vid byggandet av den nya huvudstaden Brasilia.  Omkring den 20 november var Atlas färdigt lastad och styrde mot Kielkanalen. Hon hade en resa på nästan 7 500 sjömil framför sig till Buenos Aires. Med den fart Atlas gjorde, tio knop, tar en sådan resa över en månad under normala förhållanden. Men den här resan, visade det sig, skulle bli allt annat än normal...

S/s Atlas var vid den här tiden en ärrad veteran. Hon sjösattes 1929 och seglade under brittisk flagg fram till 1950 då Astarederiet köpte henne. Hon var stor och ståtlig med sin höga skorsten och sitt dubbla midskepp. Hon bar det utpräglade trygga, robusta utseende som brittiska lastdragande nittonhundratjugotalsångare hade. Och att hon som Asta-ägd fick den åländska hjorten i skorstenen försämrade inte utseendet. Med sin lastförmåga på 6 750 dödviktton kom hon att bli Ålands största ångfartyg genom tiderna...

Ovanstående är början på min berättelse om en dramatisk sjöresa som jag just nu skriver för Ålandstidningens bilaga Sjöliv. Den kommer snart. Håll koll.

Läs mer om Biscayabukten >>>

2 kommentarer:

Anonym sa...

Min pappa jobbade på ett ångfartyg med samma namn. Det var 1964, från Åland till medelhavet. Är det samma båt?

Anonym sa...

Min pappa jobbade på ett ångfartyg med samma namn. Det var 1964, från Åland till medelhavet. Är det samma båt?