KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

måndag, november 10, 2008

Transportvagn för förnyelsebar energi

Så här gick det till när jag till residenset införskaffade fyra kubikmeter ved:
1. Trava veden i en kubiks lådor. (Handkraft.)
2. Lyft lådorna på släpkärra. (Traktor.)
3. Släpa hem kärran. (Bilkraft.)
4. Plocka veden ur lådorna. (Handkraft.)
5. Trava veden i förrådet. (Handkraft.)

- Människan ska arbeta i sitt anletes svett, men int i onödan, sa jag åt min lagvigda. Jag pekade på vår Aku 300 TL,  - Der, tillexempel, har vi ett redskap som, nu när tältfirman e såld, står och ger dålig avkastning på investerat kapital. Med hjälp av denna fina vagn ska vi minska ner momenten i vedhanteringen från fem till två. Och samtidigt skaffa oss ett rullande vedförråd.

Vagnens durkareal gav vid handen att sidorna behövde bli noll-komma-åtta meter höga för att den skulle rymma tre kubikmeter otravad ved. Jag skred till verket och byggde.

I går var allt klart och där står hon nu, Aku 300 TL, med flakbräder av vilig gran och polypropylentaket fastspänt medelst breda remsor av finaste syntetgummi, klippta från en innerslang till ett bilhjul, omgripande hållare av ädel kvistfri furu.

Framtida vedthantering går till så här:
1. Kör till vedhandlaren och kasta tre kubik ved i vagnen.
2. Kör hem och parkera kärran inom bekvämt räckhåll för vedhämtning.

Åtgången av biologiskt bränsle i residenset är beräknad till en kubik otravad ved i månaden. Det gäller kallaste vintern. En full kärra räcker länge.Inga kommentarer: