KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

måndag, februari 02, 2009

Aurella

Det är en snudd på otroligt vilken livs-seglats hon har gjort, gamla ms Aurella. Alla ålänningar av modell 1970 och äldre minns henne som SF-lines finaste färja som mellan 1973 och 1981 seglade Kapellskär-Mariehamn-Nådendal.

Det skrevs åtskilliga spaltmetrar om henne när hon i november 1973 gick hårt på grund i Lemlands skärgård och bärgades lyckligt, mycket tack vare redaren Gunnar Eklunds uppfinningsrikedom och uthållighet.

Nu figurerar hon i världens nyhetsmedia igen.  Den 28 0ch 29 januari  satt hon nämligen fast i isen i 30 timmar med 300 passagerare ombord. Det var 40 grader kallt, men det är dom ju vana med i Kanada. 

Passagerarna tog det hela med gott humör som kandensare plägar. "Det har varit en enda lång fest", säger dom till media.

Aurella heter numera C.T.M.A. Vacancier. Hon ägs av Kandensiska staten och har sin hemmahamn i Cap-aux-Meules. 


Jag lär få återkomma till Aurellas långa livs-seglats under olika ägare.

Inga kommentarer: