KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

lördag, februari 07, 2009

Mindre mat åt folket

Nedan ett miskroskopiskt utdrag ur de tiotusentals rapporter om jordens matsituation som finns på nätet. Gemensamt för de flesta måla-fan-på-väggen-rapporter är, att om jordens befolkning fortsätter att växa (och det gör den, åtminsone till 9 miljarder) så måste vi äta mindre kött. Av rent tvång. Vi kommer inte att kunna förse 9 miljarder människor med 40 kilo kött per person och år.(vilket är medeltalet i dag) 

Rättvis mat skriver: 

Vilka är då Naturvårdsverkets slutsatser? Som en lösning ser man att andelen animalisk föda måste ha minskat kraftigt till år 2021. Av kött, fågel och korv kan vi äta endast en fjärdedel så mycket som idag. Även konsumtionen av mjölkprodukter, där svenskarna idag är stora förbrukare, ska dras ned i framtiden, enligt rapporten. Ostkonsumtionen bör halveras och mjölkförbrukningen minskas med 25 procent.Istället föreslår man att det äts mer grönsaker i framtiden. Från baljväxter, som ärter och bönor, kommer en stor del av proteintillskottet år 2021. Dessa grödor utgör nämligen ett fullvärdigt alternativ till kött då proteinhalten är hög. Dessutom är energiåtgången vid odlingen minimal i en jämförelse med köttalternativen. Därför bör konsumtionen av baljväxter öka från dagens fem till femtio gram om dagen. Detta gäller även importerade baljväxter som sojabönor från USA eller Kanada. Även om en viss mängd energi går åt till transport av grödan kompenseras det av sojabönans höga energivärde. Det idealiska borde vara svenska ärter och bruna bönor som odlas på hemmaplan och därmed inte medför resurskrävande transporter. 

Hela rapporten finns här:

Inga kommentarer: