KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

torsdag, februari 26, 2009

ss Ledsunds sista resa 12Den 4 juli var pappersveden lossad i Rotterdam och kapten Öfverström fick order att gå till Port Talbot (Tidningen Åland skrev felaktigt Port Albert) i England. Där skulle hon lasta skrot för Japan.

Sol-Britt: ‒ I Rotterdam ordnade pappa så att jag skulle få åka tillbaka till Finland med Gustaf Eriksons ms Norrö. På Norrö jobbade en ung man som kapten Eliel Wahlsten presenterade mig för. Den mannen är jag fortfarande gift med.

Gary: ‒ Det är väl ingenting speciellt jag minns från resan Rotterdam - Port Talbot. Men jag minns att lyftkranarna i Port Talbot fungerade med vattentryck, ett slags föregångare till modern hydraulik. Men jag vill nämna en annan sak som var bra med steam-båtar. Det fanns ju inget varmt vatten i kranarna, varken i byssan eller vaskrummen. Och det behövdes knappt, för på strategiska ställen fanns det ett fingertjockt kopparrör, ur vilket det kom ånga med högt tryck när man öppnade en kran. Ville man ha varmt vatten tappade man upp kallt vatten i en pyts, hängde pytsen så att ångrörets mynning kom under vattenytan, öppnade kranen och lät ångan blåsa i vattnet. På någon liten minut värmde man en hink vatten på det viset. Allt disk- och tvättvatten värmdes på det sättet.

Vi andra nickade igenkännande. De flesta av oss har sett Englands vattendrivna lyftkranar. Och vårt tvättvatten har vi alla, som unga sjömän, värmt med ånga.
Fortsättning följer...

Inga kommentarer: