KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, mars 04, 2009

ss Ledsunds sista resa 18


Oändligt långsamt växte massan av förvridet järnskrot i Ledsunds lastrum. Långsamt växte däremot inte långhalsarna och sjögräset på skutans undervattensskrov. Två tum långa snäckor, tätt intill varandra, stack nu ut från skrovet och sjögräs böljade som en grön kjol i vattenlinjen.

Den 16 augusti var man i alla fall färdig att segla vidare och förste mäster satte maskinen på värmning för att få ut vattnet ur cylindrarna, en procedur som är nödvändig på en ångmaskin. Det betydde att propellern började röras. Mässkalle Gary stod på däck. Han betraktade intresserat omgivningen och stenpiren som stack ut i vattnet ett par kabellängder akter om fartyget. Det var ännu en stund kvar till avgång. Förtöjningarna från backen ner till förtöjningsbojen hängde fortfarande kvar.
Bilden visar hamnen i Takoradi.
Fortsättning följer...

Inga kommentarer: