KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

måndag, mars 23, 2009

En hyllning till ss Ledsund och hennes besättning - ss Ledsunds sista resa 37

Detta är sista avsnittet i berättelsen om ss Ledsunds märkliga sista resa. Hela berättelsen återkommer i Ålandstidningens bilaga "Sjöliv" som utkommer den 2 april. Läs den.


Vem var hon, ss Ledsund?

1919 sjösattes hon och fick namnet PATRIA. Byggare var varvet Flensburger Shiffsbau Gesellschaft i Flensburg. Beställare var Hamburg Amerikanische Paketfahrt Gesellschaft (HAPAG)

Hon hade 5 lastluckor och var shelterdäckad. Dräktigheten var 3889 brt, 7047 dwt. Den 3-cylindriga compound-ångmaskinen utvecklade 2 600 hp. Vid en fart av 10 knop förbrukade hon 24 ton olja per dygn.

1919 överfördes hon till R.P. Houston & Co i Storbritannien och fick namnet HESPERIA

1938 såld till Euxine Shipping Co i London och fick namnet CHRISTINE MARIE

1947 såld till Wallem & Co i Panama och fick namnet COSTA RICA

1947 såld till rederi Ab Ledsund på Åland och fick namnet LEDSUND. Hon var på sin tid Ålands största fartyg. Den första tiden under finsk flagg var hon koleldad. Hon byggdes om för oljeeldning i Rotterdam 1948.

1959 skrotad i Hong Kong.

En hyllning är dom värda, gamla Ledsund och männen som bemannade henne. I fyrtio års tid, under fem olika namn och fyra nationers flaggor, bar hon hundratusentals ton last över världens oceaner. När hon sjösattes 1919 var hon det yppersta skeppsbyggnadskonsten kunde prestera. Med eld och ånga erövrade hon och hennes systrar världshaven. Segelfartygen hade inte en chans. Vinden var en usel och nyckfull tjänare jämfört med kol, olja och urkraften i den heta ångan. De gamla ångarna och deras manskap lade grunden till den sjöfart vi har i dag.

Alla 37 inlägg om ss Ledsund >>

Inga kommentarer: