KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

torsdag, mars 26, 2009

Långe Jan - en fin fyrÅr 1667 fick Sverige en ny sjölag som ålade myndigheterna att bygga fyrar på platser som var särskilt farliga för sjöfarten. Grevinnan Marie de la Gardie fick uppdraget att bygga och underhålla fyrar på vardera norra och södra udden av Öland. Kostnaderna för att bygga en båk blev emellertid höga och motståndet mot att bygga fyrar var stort hos allmogen.  ”De tillfällen då herren välsignade stranden med vrak” var en självklar inkomstkälla för befolkningen. Vrakplundring var en legitim sysselsättning. Därför förekom det regelrätt sabotage mot fyrbygget.

Grevinnan de la Gardie fick i alla fall till stånd en vippfyr. Därmed kunde hon kräva två öre per läst av passerande fartyg. Vippfyrarna fungerade så att en eldgryta fästes på en vippstång. På så sätt kunde grytan vippas ned för underhållande av elden och upp för att skenet skulle synas längre.

 Fruntimret de la Gardie kom aldrig längre än till en gryta på en stång. Det var arrendatorn på Ottenby kungsgård, Adolph von Roxendorff, tillsammans med en ingeniörskapten Cosswa, som fick till stånd bygget av en båk 1784.

 Sedan medeltiden hade ett kapell, Capella Beati Johannis in Kyrkiohaffn, funnits på udden. Därifrån tog man den sten som behövdes. St. Johannes kapell blev inmurat i fyrtornet. Det låga, fyrkantiga kapellet blev ett högt torn. Därför kallade ortsbefolkningen fyren Långe Jan.

 Långe Jan var Skandinaviens högsta fyr fram till 1962 då fyren på Bornholms sydspets byggdes. Tornet är öppet för besökare. Etthundranittiotvå trappsteg för besökaren upp till toppen.

Långe Jan blinkar vänligt åt sjöfolket med 2 blixtar var 30:de sekund.

Mer om fyrar >>

Inga kommentarer: