KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

måndag, mars 30, 2009

ss Norge - Danmarks Titanic 1

När vi talar om Rockall måste vi komma ihåg Danmarks Titanic, ss Norge. Emigrantfartyget Norges förlisning har många likheter med Titanics undergång som skedde 8 år senare. S/s Norges undergång har nästan helt fallit i glömska medan det väl inte finns en kotte på jorden som inte känner Titanics öde.

Nästan 700 människors dog och orsaken var exakt densamma som på Titanic. Det fanns för få livbåtar i förhållande till passagerarmängden. Efter Norges förlisning hade man haft sex år på sig att begrunda orsaken till, och ta lärdom av, katastrofen innan man byggde Olympic och Titanic. Ändå byggdes båda fartygen med samma häpnadsväckande brister som den gamla Norge som var byggd redan 1881. Norges förlisning är ännu idag den största civila fartygskatastrofen som drabbat ett rederi i de nordiska länderna..

Ss Norge tillhörde det danska rederiet DFDS i Köpenhamn. Den 22 juni 1904 avgick hon från Köpenhamn med 405 passagerare och 68 besättningsmän ombord.  Första anhalt var Kristiania (Oslo) där hon skulle ta ombord ytterligare 232 passagerare, varav 70 barn.

En av passagerarna var Herman Theodor Portaas Lauritsen, som senare blev berömd poet och författare under namnet Herman Wildenvey. 

Efter Kristiania skulle Norge ännu anlöpa Kristiansand för att lasta 90 passagerare, varav 19 barn, och klarera ut för New York. På förmiddagen den 25 juni företogs sjösäkerhetsbesiktning av stadsfogdens folk vilka konstaterade att fartygets livräddningsutrustning var tillfredsställande och att provianten syntes vara av god kvalitet och fanns i tillräcklig mängd för antalet människor ombord. Ss Norge klarerades för New York.

Ss Norge lämnade Kristiansand med 727 passagerare och 68 besättningsmän ombord. Av passagerarna var 223 barn. Av barnen var 23 under ett år och resten under 12 år. Alla passagerarna var emigranter som skulle söka lyckan i det förlovade landet Amerika. Om vi nu lägger ihop antalet passagerare med besättningsmän så får vi det till att 795 människor befann sig ombord på Norge när hon seglade ut på sin sista resa.

Men tro nu inte att det var så enkelt. Enligt danska regler skulle barn under ett år inte räknas, och barn under 12 år skulle räknas som en halv individ. Norska regler igen, sa att alla skulle räknas men barn under 14 år skulle räknas halvt. Därmed hade s/s Norge enligt danska regler 604 passagerare ombord och enligt norska regler 599½.(!)  Dessa underliga sätt att räkna bidrog till att det figurerade olika uppgifter om hur många som hade omkommit i olyckan. Av passagerarna skall 72 ha varit danskar, 284 norrmän, 103 svenskar, 259 ryssar och finnar, 2 tyskar, 2 engelsmän och 5 amerikanare. Nå, hur vi än räknar så fanns det 795 levande människor ombord.

Bilden är autentisk och föreställer den riktiga ss Norge.

Fortsätter...

Inga kommentarer: