KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, mars 18, 2009

Orkanen slog till - ss Ledsunds sista resa 32

Åsikterna bland sjömännen om vilka åtgärder som vidtogs för att på bästa sätt klara stormen går isär. Och det är oklart varför man hade vatten i femmans lastrum när de började blåsa. Kanske hade man ballastat för en snabbare resa till Hong Kong eller så kom vattnet från en läckande tanktopp. Men klart är att det i ett skede fanns vatten i femmans lastrum nästan i höjd med toppen av propellertunneln. Det skvalpande vattnet i lastrummet akterut fick garneringen, hundratals tjocka plankor, att lossna från durken. När plankor och vatten slängdes omkring inne i det stampande och rullande fartyget lät det som ett oavbrutet åskväder.

Börje: ‒ Jag minns hur vi, med förste styrman i spetsen, med rep försökte snärja plankorna som flöt omkring för att hiva upp dem ur vattnet. Under en period när det blåste som värst kunde vi inte gå mellan bostäderna akterut och midskeppet över däck. Vi fick gå genom propellertunneln.

De andra sjömännen nickade instämmande. Någon minns att många fler nitar började läcka. Sprickor började skönjas i skrovet här och där. Ledsund hade nog inte klarat så mycket mera stryk.

Fortsätter...

Alla 32 inlägg om ss Ledsund >>


Inga kommentarer: