KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

söndag, mars 01, 2009

ss Ledsunds sista resa 15


Ända sedan skutan sattes igång i Åbo på våren hade man sett en eller annan råtta ombord. Nu började råttorna visa sig öppet. Inget ovanligt på ett fartyg som legat upp med last av säd. Men allt eftersom det blev varmare verkade råttorna föröka sig. Och de hade ju gott om föda. Gammal säd fanns hur mycket som helst i bilsar, bakom spant och i springor och hål i trägarneringen i lastrummen.

På morgonen den 21 juli förtöjdes Ledsund i Dakar. Besättningen skjutsades i omgångar upp i staden där de blev vaccinerade. Proviant togs för flera månaders behov. Kapten Öfverström insåg att de hade en lång resa framför sig. Besättningen hade beställt stora mängder cigaretter till personligt bruk.
Fortsättning följer...

Inga kommentarer: