KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

fredag, mars 06, 2009

ss Ledsunds sista resa 20


Den över 5 000 sjömil långa resan från Takoradi till Mauritius påbörjades.

Rolf: ‒ När vi avseglade från Takoradi för att fortsätta resan runt Afrikas sydspets in i Indiska oceanen tyckte kapten Öfverström att vi kunde kosta på oss att segla genom jordens nollpunkt.
Det geografiska koordinatnätets nollpunkt, där Greenwich- eller noll-meridianen korsar ekvatorn, ligger ungefär 300 sjömil sydsydost ifrån Takoradi, nästan på den rutt vi annars också skulle ha tagit mot Godahoppsudden. Endast en liten kursjustering västerut var av nöden. Så en vakt, drygt ett par dygn ut från Takoradi kunde vi i loggboken notera positionen noll grader latitud och noll grader longitud. Det är nog inte många människor som varit med om det.
Fortsättning följer...

Inga kommentarer: