KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

tisdag, mars 10, 2009

ss Ledsunds sista resa 24

Medan maskinfolket jobbade med kondensorn låg fartyget och drev utan maskinkraft. Man bestämde att det skulle fiskas haj. En krok tillverkades av rundjärn och stuerten offrade ett stort, blodigt köttstycke till projektet. Det tog inte länge innan man hade en tre meter lång best på kroken. Kampen att få den vildsint sprattlande hajen ombord varade länge. Till slut låg hajen ändå på däck men den gjorde så våldsamma kast med kroppen att ingen vågade gå nära. Då kom kapten Öfverström med sin revolver och sköt hajen i huvudet. Ytterligare en haj fick man på kroken den dagen. Senare fångade man också en Albatross. Den ståtliga fågeln beundrades, fotograferades och släpptes sedan fri.

Var ovannämnda albatross den sista som fångats av en åländsk besättning? Antagandet ligger nära till hands. Om någon läsare har annan kunskap om saken, hör av er.

Hajfiske och Albatrossfångst var nedärvda färdigheter från segelfartygens tid. Sådan kunskap fanns fortfarande hos det äldre befälet på Ledsund. Kapten Öfverström var Kap Hornare och medlem i den internationella Kap Horn klubben A.I.C.H. Han hade bland annat seglat runt Hornet med Herzogin Cecilie.

Bilderna: Mässkalle Gary Bäckman med albatrossen. Andre styrman Levi Saari poserar med hajarna.

Fortsättning följer...

Inga kommentarer: