KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

lördag, mars 14, 2009

SS Ledsunds sista resa 28


I Singapore fick kapten Öfverström problem med Lloyds inspektör. När man bunkrat olja visade det sig att Ledsund låg över lastmärket. Inspektören inte bara vägrade att låta fartyget bunkra färskvatten, han krävde att en del av befintligt färskvatten skulle pumpas överbord för att få skutan på märket. Annars vägrade han att låta fartyget avsegla. Kapten Öfverström låtsades då gå med på inspektörens krav, lättade ankar och tog fartyget till en annan del av Singapores stora hamn för att där försöka bunkra färskvatten. Det gick inte alls bra. När Ledsund ångade in i hamnbassängen stod samme inspektör och tog emot.
Kapten Öfverström gav upp. Ledsund avgick från Singapore med allt för litet färskvatten ombord. Goda råd var dyra. Tur i oturen var att Ledsund var utrustad med prima lucktält. Nu riggades de stora pyramidformade tälten mellan lastbommarna för att samla regnvatten, en uppgift motsatt den de var ämnade för. Nu hoppades man innerligt på regn. Och regnet kom. Via slangar som var kopplade till struten i tältens upp- och nedvända pyramid leddes regnvattnet till tankarna. Man fick så mycket vatten man behövde för att klara sig till Okinawa.
Fortsätter...

Inga kommentarer: