KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

lördag, maj 16, 2009

Jungfruskär

KL 1022  gled h/b Isolde in i hamnen invid färjan i Ängösund där vi låg och väntade. Efter ett kort skepparmöte lade vi ut, destination Jungfruskär.

Vi kom till Jungfruskär kl 1615. 
Mitt i ingenting, just där Ålands skärgård upphör att existera, ligger Jungfruskär. Öarna är i dag obebodda men som mest har här funnits ett 40-tal bofasta. Det är en underbar plats i Houtskär.

Rendezvous i Ängösund i morse kl 1020.

Snälla tackor på Jungfruskär. Dom säger inte ett ljud. Får brukar bräka. Dom här är tysta.

Jungfruskär.

Roland tog vänligt emot i morse i Ängösund.

Stora monster mötte vi också.

Det finns fortfarande kanoner på Jungfruskär


En 5 meter lång kanonpipa på Jungfruskär.

Vet ni, Jungfruskär är faktiskt något enastående som jag inte nu hinner beskriva. Läs mer här >>


Inga kommentarer: