KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, juli 22, 2009

Bomarsund - Småholmarna - Tosarby

I morse klockan halvfem var Lumparn bara måttligt skrynklig och Haddocks pålade upp för avfärd.

"Långhalsar i bilsarna! nog kan man reta upp sig på Lumparn ibland men att torrlägga fanskapet, som det fanns planer på på 50-talet, var väl ändå att ta i", funderade Haddock när han med tekoppen i hand styrde ut mellan Kalkgrynnan och Tranvikudden.

Valdemar Nyman: "Vattendjupet är rätt stort utanför Tranviks udde, där en kalkklippa sticker upp. Det var denna som närmast gav upphov till en minst lika fantastisk historia som Kalevalas förläggande till Åland (liksom Birka) och Nyhamnsgruvan, nämligen 50-talets planer på att torrlägga hela Lumparen för att sätta i gång med kalkbrytning i stor skala. Den begåvade svenske ingenjören N. O. Bergqvist gjorde sig stor möda att övertyga ålänningarna om fördelen av denna anläggning och skrev en fascinerande bok - som kanske om hundra år visar sig ha kommit närmare verkligheten. Enligt denna skulle Lumparbäckenet - frånsett kalkindustriområdet - ge rum för vackra byar, bördiga åkrar, trädgårdsanläggningar, parker, idrottsplaner, skolor, kulturgårdar, konstverk i det fria, etc. Boken är högeligen läsvärd".

Några minuter över sex jämkade Träflytes manskap ut två nät vid Småholmarna. Därefter fälldes pålarna vid stranden mitt emot Verkholmen.

Valdemar Nyman: "Har vi snudd på stranden av Högbolstad ser vi det vackra Verkholmen med cypressliknande enar och stora oxlar och en gammal brygga från den idylliska mellankrigstiden då små vita skärgårdsångare lade till längs Lumparen och Färjsundet under gröna kvällar och rosenskära morgnar Stora linjetavlor här och var ger ett något yrvaket intryck - som om det hörde drömda segelleder till - så stark är känslan av att Lumparen är ett stängt rum. Men där kommer ju en lastångare och där ett timmersläp från Färjsundet- Engelsmännen landsteg här 1854. En liten skans - Skansen - hittar vi också bland furorna".

Vilket Skansen är det den gode Valdemar menar?

Skepparn hinner knappt slå well i maskin innan stuert med blåbär i blicken ränner i land med bärplockaren.

Verkholmen. Det gamla huset skymtar i grönskan. Trafiken är livlig. Under loppet av en halv timme passerade den här...

... den här... (Bryggan till vänster ligger där ångbåtsbryggan, den som Valdemar Nyman talar om, låg.)


...och dom här.

I eftermiddags drogs näten upp. De innehöll fyra dagars middag, sex aborrar, en gädda och två braxnar. När garnen var uppredda och fisken filéad styrde Träflyte hem till bryggan i Tosarby. De välmående kattorna Bamsan och Måns tog emot på bryggan. Stort tack till kattmamma Ann-Britt som, under Haddockarnas färder, sköter om de fyrtassade vännerna!

Inga kommentarer: