KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, oktober 07, 2009

Tsar Alexander III på Åland.

Söder om Herröskatan finns ett nålsöga i farleden det stora färjorna använder. I det smala sundet mellan Herröskatan och Ledskär forsar bjässarna fram bara 50 meter från Alexander den III's namnchiffer som finns inhugget i relief i granitklippan.


Ledskär.


Ledsund. Alexander III's namnchiffer finns strax invid fyren på Ledskär. Geografiska koordinater: 59-57,8 N 20-10,2 E


Alexander den III's namnchiffer på Ledskär.


Tsar Alexander III och hans hustru Maria Fedorovna.

Conny Andersson, historiker och forskare skriver:

KEJSERLIGT BESÖK I FÄRJSUNDET PÅ 1890-TALET

Ålands konstmuseums nyförvärv, Edvard Westmans tavla ”Zarevna” i Färjsundet 1894, kastar åter ljus på de kejserliga besöken under 1890-talets första hälft.

De kejserliga fartygen ”Zarevna” och ”Eläköön” besökte bägge somrarna 1893 och 1894 öriket. Zarevna, som var minst av de kejserliga fartygen, var kejsarinnans favoritjakt. Hon hade ett deplacement på 677 ton och gjorde 13 knop. Fartyget var byggt i Hull 1874 och hade en besättning bestående av åtta officerare och 74 man.

År 1893 gjorde kejsarparet Alexander den III och kejsarinnan Maria även utfärder till norra Ålands skärgård, där fartyget bl.a. grundstötte utanför Snäckö.

När fartyget låg i Färjsundet passade statsarkivarien Reinhold Hausens barn Hans och Greta på att besöka kejsarparet. Hausen hade gjort ett besök i sitt hem Germundö och anslöt sig till natten till den kejserliga eskadern.

Han skickade över barnen i skärgårdskryssarens julle (på vilken den ryska flaggan vajade i aktern) för att be om audiens. En vitklädd matros hjälpte upp dem på däck för att möta de kejserliga. Greta överräckte blommor åt kejsarinnan. Kejsaren kom fram till Hans och räckte fram handen, men pojken hade glömt att ta av sig mössan i nervositeten. Alexander den III tog den av honom och visade honom vänligt hur man hälsar på en kejsare. Vistelsen blev inte lång ombord och barnen återvände till fadern, som var en aning irriterad över Hans glömska.

Hans, som sedermera blev professor i geologi, berättade på 1970-talet livfullt om besöket.

Då kejsarparet besökte Åland följande sommar passade konstnärerna Viktor Westerholm och Edvard Westman på att skissa av fartyget. De fick audiens ombord och förevisade sina skisser, som uppskattades till fullo. Kejsaren beställde en tavla av Westerholm och kejsarinnan en av Westman.

Samma höst avled emellertid Alexander den III och efterträddes av sonen Nikolaj. Westerholms tavla av fartygen i skärgården kom efter revolutionen till Danmark, varifrån den så småningom återkom till Åland. Landshövding Torsten Rothberg inköpte den i Helsingfors. Sedermera övertogs den av brodern Lennart och återfördes till huvudstaden. Dess vidare öde är okänt enligt en släkting.

Minnet av kejsarbesöken med de många flotta fartyg som låg på redden utanför ångsågen levde länge kvar hos ortsborna och de kejserliga namnen som målats på bergen, bl.a. på Slåttesholmen, fanns länge kvar, men de har sedermera nötts bort av väder och vind.

Conny Andersson, Sund

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hittar varken Herröskatan och Ledskär, kan man få en mer detaljerad position???
Mässkalle

Ole sa...

Ledskär 59-57,8 N 20-10,2 E. Sjökort (finskt) nr 32 Lemland.