KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, november 18, 2009

Samsö - en grön, skön ö.

Med jämna mellanrum läser man kolumner och insändare som framhåller att Åland ligger bra till för att kunna bli ett ekologiskt hållbart landskap. Och Mariehamn, en stad som per capita skitar ner närapå lika mycket som Shanghai, vill man gärna kalla ekostad.

Men man bara pratar och pratar. Inget händer.

På andra håll handlar man istället för att bara snacka. Det finns hundratals eko-byar och samhällen i världen som redan producerar hållbar energi och lever koldioxidneutralt. Vi behöver inte fara längre än till Samsö i Danmark för att hitta en framgångssaga.

Samsö


"Historien om den danska ön Samsö, med runt 4500 invånare, är en saga om energi, politik och miljö. Och slutet är redan gott trots att berättelsen är långt ifrån färdig. Här har övergången till förnyelsebara energikällor inneburit en livsinjektion som garanterar samhällets överlevnad. Arbetstillfällen skapas och lokala företag gynnas. Det är en god cirkel som snurrar vidare, precis som de enorma ”vindmöllerne” ute till havs.

Samsö vinner uppdraget

Det började 1997, med att den dåvarande energiministern Sven Augen utlyste en tävling mellan danska öar. De fick anta utmaningen att inom tio år bli självförsörjande med förnyelsebara energikällor: sol, vind och biomassa. Samsö vann, utsågs till ”Danmarks Vedvarende Energi-ö”, och sedan dess är det mycket som förändrats.

Lantbrukaren blev direktör

Ute på havet står i dag tio vindkraftverk som ägs och drivs av Samsöbor och andra intressenter. Otaliga solfångare finns på ön, liksom rapsoljetraktorer och fyra nya fjärrvärmeverk som utvinner energin ur biomassa. Och Sören Hermansen är inte längre lantbrukare på ön – i dag är han VD för Samsö Energiakademi, som håller utbildningar och workshops.

Det är en fruktbar avknoppning, ett resultat av öbornas tioåriga erfarenhet av energi- och miljöarbete. Här samlas deras kunskap – och sprids vidare till både kursdeltagare, intresserade turister och internationella studiebesökare. Ön är en given destination för så kallad ”Trade tourism”.

–Samsö har fått en roll i dansk politik, i stället för att bara vara ett problem, säger Sören Hermansen. Här märks dynamiken, självbestämmandet och oberoendet som uppstår i och med lokalt ägarskap och öbornas engagemang. Samsötekniken och -modellen kan komma att spridas så långt som till öar i Thailand och Kina, som visat intresse."

När det kunde göras på Samsö kunde det också ha gjorts på Åland. Felet är nog att vi ålänningar aldrig kan dra åt samma håll. Vi minns ju det nästan fanatiska motståndet mot vindkraftverken på Båtskären.

Idén till det här inlägget fick jag när jag såg ett inslag om Samsö i SVT. Samsös gröna stränder har jag betraktat i kikaren många gånger på färder med olika fartyg genom Storebält.

Inga kommentarer: