KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

söndag, januari 03, 2010

Varför kör vi på höger sida?



I tidernas begynnelse var det vänstertrafik. De flesta människor är högerhänta och i forna tider höll vägfarande åt vänster vid möte. Det gick då lättare att freda sig med vapen i höger hand. Vid möte med fredliga ryttare var det ävenledes lika naturligt att räcka fram höger hand till hälsning.

Vanligtvis stiger man till häst från vänster sida. Man står närmast vägrenen och inte mitt i vägen. De flesta grenslar väl också sin cykel från vänster.

Härmed bevisat att vänstertrafik borde vara det naturliga över hela världen. Varför i herrans namn kör då två tredjedelar av jordens befolkning på höger sida?

Jo, så här var det.

I slutet av 1700-talet började farmare i Europa och USA frakta jordbruksprodukter i stora vagnar dragna av flera par hästar. Vagnarna hade inget kusksäte utan kusken red på den vänstra bakre hästen. Sålunda kunde han med höger hand enklast nå alla hästarna i spannet med piskan. Samtidigt ville han ju köra på höger sida av vägen. På det sättet hade han bästa uppsikten över att det stora ekipaget gick klart för mötande trafik.

Den franska revolutionen 1789 skyndade på utvecklingen mot högertrafik. Före revolutionen red aristokratin i Frankrike på vänster sida av vägen och tvingade pöbeln att använda höger väghalva. Efter revolutionen tvingades adeln hålla en låg profil och fick vackert hålla sig på höger väghalva tillsammans med allmogen. Lag om obligatorisk högertrafik blev antagen i Paris 1794. I Danmark hade en liknande lag stiftats året innan.

Napoleons erövringar spred därefter högertrafiken till Belgien, Holland, Luxemburg, Schweiz, Tyskland, Polen, Ryssland och delar av Spanien och Italien.

Där ser man... Så gick det till när vi började köra på fel sida av vägen. Egentligen är det Napoleons fel!

Inga kommentarer: