KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, februari 17, 2010

Marhällan — en farlig plats

Marhällan avbildad från Kobba Klintar. (Foto: Eva-Len Mattsson.)

Eva-Len Mattsson har från hamnen på Kobba Klintar tagit fina bilder av Marhällan som hon skickade åt mig. När man betraktar ovanfinnandes fridfulla foto är det lätt att glömma att detta är en farlig plats. När Sjöberg står på från sydvästliga kvadranten finns här för segelfartygskaptenen inget annat val än att stå på in mellan grynnorna även om regn- och snöbyar gör sikten obefintlig. Att under segel slå sig ut härifrån i västlig storm är omöjligt.

Så har också den farliga inseglingen till Mariehamn skördat offer med jämna mellanrum.

Den 18 december 1917 kastades en holländsk skonare upp på Marhällan. Besättningen bärgades av s/s Mira från Raumo efter att ha suttit 30 timmar på grynnan. Holländaren var lastad med handhuggen gatsten som troligtvis skulle levereras till ryska tsarriket dit Åland då hörde.

Den 5 december 1928 rände järnbarken Virgo i full storm upp på Marhällan. Lotsarna på Kobba Klintar kunde inte annat än förskräckta titta på. Ingen hjälp kunde de ge i det hårda vädret. Så småningom räddades dock besättningen. Virgo bröts sönder och sjönk.

Den 14 december 1933 sjönk barken Plus vid Korsö. Hon klarade sig in förbi Marhällan men rände på Tvibenan, ett skär strax innanför. Tolv man drunknade eller frös ihjäl.

De här vraken ligger alla på 25 — 30 meters djup och är populära dykmål. Mer om båtarna kan man läsa på

Akta er för farvattnen kring Marhällan i december månad!

Inga kommentarer: