KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

fredag, februari 19, 2010

Märket — ett gränsfall i Ålands hav

Året 1877 förliste 24 skepp på den 55 sjömil långa sträckan mellan Svenska Björn och Finngrundens fyrskepp. Något måste göras. Det behövdes en fyr på den låga, stormövesköljda klippan Märket.

"... en fyrbåks uppförande å en sådan liten, låg och naken klippa i ett ombrusande vidsträckt haf och kallt luftstreck, vore enligt min tanke ett lika så äventyrligt som fruktlöst företag, helst denna byggnad, om än verkställd med yttersta omsorg och oberäknelig kostnad, säkerligen skulle sönderbråkas och snart nog nedstörtas af de oemotståndliga isbrotten, som i denna passage nästan alla vintrar, stundom flera gånger tillstöta."

Så svarade lotsinspektör Abraham Finckenberg år 1836 när han tillfrågades om han trodde det var möjligt att bygga en fyr på Märket. 1885 stod i alla fall fyren färdig.

Fyrbyggare på 1800-talet får man ha den största respekt för. Fyrar byggda på omöjliga ställen är ett ämne som fascinerar denna bloggskrivare.

Märket ligger 24 km väster om EckeröKlippan Märket är världens minsta ö med delat territorium i öppet hav. Gränsen mellan Sverige och Åland delar det tre hektar stora skäret i ungefär två lika stora delar. Märket är Finlands västligaste punkt.

Livet som fyrvaktare på Märket var inte lätt. Vid storm sköljer vågorna över klippan och fyrvaktarens båt fick hissas upp i åtta meter höga dävertar. Ragnar Eriksson från Haraldsby, en man jag minns väl, var fyrmästare på Märket i 21 år. I början på 60-talet hade han en ensam 100 dygns period på fyren då han ansåg det obefogat att satsa ett helt dygn på att vandra fram och tillbaka över isen till Eckerö.

Vissa fakta i det här inlägget har jag tagit från Ålandsforskarnas informationstidning Spirkasen nr 37 som ordförande Conny Andersson sänt mig.

Inga kommentarer: