KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

torsdag, mars 18, 2010

Fu Shan Hai

Minns ni Fu Shan Hai? Inte? Där ser man. Det är bara sju år sedan fartygskatatstrofen vid Bornholm skapade stora rubriker i pressen. Så här gick det till:

Fu Shan Hai i hamn

Lördagen den 31 maj 2003 stävade det kinesiska bulkfartyget Fu Shan Hai och polska containerfartyget Gdynia bredvid varandra på sydvästliga kurser strax norr om Bornholm. Plötsligt girade Gdynia ur kurs och klockan 1218 rammade hon Fu Shan Hai på babords sida mellan ettans och tvåans lastrum.

Smällen blev förödande. Gdynias bulbstäv slet upp sidan på den 200 meter långa kinesiska 70 000-tonnaren. Fu Shan Hai flöt men eftersom tiden gick sjönk förskeppet djupare i vattnet. Kaptenen insåg att fartyget skulle sjunka, sände mayday och meddelade att man tänkte lämna fartyget. Klockan 1330 hade hela besättningen lämnat det sjunkande skeppet. De plockades upp av fartyg som anlänt till platsen och fördes till Bornholm. Samtliga besättningsmän räddades.

Några minuter efter att besättningen lämnat Fu Shan Hai kom svenska kustbevakningens fartyg KBV 202 till platsen. Befälhavaren Stefan Sundin förstod genast vad som måste göras. Fu Shan Hai måste bogseras på grundare vatten innan hon sjönk. Där hon nu befann sig var det 65 meter djupt vatten. Bara 4 sjömil därifrån var djupet endast 18 meter. Om man bogserade haveristen in på det grunda vattnet skulle hon lägga sig på bottnen med däcket över vatten. Ingen risk för oljespill och hon skulle kanske kunna bärgas.


Fu Shan Hai sjunker

Problemet var att fartyget var herrelöst på danskt vatten, och då var det danskarna som bestämde vad som skulle göras. En begäran om att få bogsera Fu Shan Hai in på grunt vatten gjordes omedelbart till Søværnets Operative Kommando, SOK, i Danmark. Kapten Sundin väntade och väntade och väntade. Efter tre timmar kom det besked. OK, bogsera!

Det var för sent. Svenskarna började bogsera men klockan 2049 sjönk Fu Shan Hai, fortfarande på 65 meters djup. Kapten Sundin var rasande. Två allvarliga fel hade gjorts. Besättningen hade lämnat fartyget för tidigt och danskarna hade dröjt för länge med att ge honom klartecken till bogsering.

Visst var det allvarligt. Det här kunde ju ha varit en tanker med 70 000 ton olja ombord. Faktum är att flera oljetankers trafikerar Östersjön än bulkcarriers av Fu Shan Hais typ.

Fu Shan Hai var på väg från Lettland till Kina och var lastad med 66 000 ton pottaska (kaliumkarbonat). I fartygets bunkertankar fanns 1 680 ton tjockolja, 110 ton dieselolja och 35 ton smörjolja. Oljan började flyta upp ur det förlista fartyget, förorenade Sveriges sydkust och havsmiljö, tog livet av sjöfåglar och fick skopas upp för hand från stränderna.

Den 3 juni när delar av oljan nådde stränderna i Skåne hade Saab schemalagt sin pressvisning av nya Saab 9-3 Cabriolet på en av de stränder som drabbades av oljan. Visningen fick ställas in.
Snacka om att det kan krångla till sig.

Inga kommentarer: