KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

lördag, april 03, 2010

Skickliga sjömän bemannar RNLI's båtar


Storbritanniens frivilliga sjöräddningsorganisation, RNLI, är världsberömd och sjömännen och -kvinnorna som bemannar båtarna är folkhjältar. Man kan ju förstå att det i ett örike som Storbritannien, kringflutet av blåsiga oceaner, behövs sjöräddning av en helt annan kaliber än hos oss.

Royal National Lifeboat Institution har 332 utryckningsklara räddningsbåtar på 235 platser kring kusterna i Skottland, England och Irland. Dessutom har man 112 båtar i reserv.

Behovet av dom här båtarna bara ökar. Sedan 1980 har antalet utryckningar fördubblats. År 2008 gjordes 8293 räddningsuppdrag varvid man räddade 7612 människor.


RNLI's båtar är stationerade i båthus på land. De sjösätts med specialbyggda traktorer eller längs en glidramp. Ibland kan det krångla till sig vid sjösättning som filmen visar.

Båtarna tillhör de sjödugligaste i världen. De flesta är självrätande. Efter en kantring söker sig båtarna själva på rätt köl. De kan också köras upp på en strand utan att ta skada.

Som i de flesta länder har det aldrig funnits samhällspengar till sådan här verksamhet. RNLI får sina pengar från donationer och insamlingar. Det finns förstås avlönat folk men de flesta av besättningarna utför de farliga uppdragen frivilligt utan lön. Nitton gånger i RNLI's historia har båtar förlist eller kapsejsat med förluster av besättningsmäns liv. Ibland har båtar försvunnit med man och allt.

År 1980 förliste livbåten Solomon Browne från Penlee med sin besättning på åtta man. Det kan du läsa om här >>

Det skrevs en sång till minne av Solomon Browne och hennes besättning: http://www.youtube.com/watch?v=77d6ZSxb8fU

Och så här lyder texten:

Solomon Browne

At fair Mount's Bay, on that Christmas week
Was such a raging storm, no man could speak
That lifeboat thundered through an angry sea
Was called Solomon Browne and her company

With courage, it was called
On our heroes brave and bold
With courage, it was cold
On board that night

Now the stricken coaster called the Union Star
Her maiden voyage, she never thought that far
With Captain Moreton and his four man crew
A woman to save and her daughters two

Now, never had a lifeboat fought in vain
She could have made a dash for port but she tried again
All sixteen perished in that mighty wave
It tossed them overboard into a watery grave

With courage, it was called
On our heroes brave and bold
With courage, it was cold
On board that night

Now back at Penlee Point, time stood still
Twelve young children cried for their fathers killed
A nation shed tears for years as the news went round
The constant courage of our Solomon Browne.

With courage, it was called
On our heroes brave and bold
With courage, it was cold
On board that night

With courage, it was called
On our heroes brave and bold
With courage, it was cold

Inga kommentarer: