KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

tisdag, maj 18, 2010

Hångers källa

utanför Lärbro på norra Gotland är en sällsamhet. Här stannar turisbussarna till och passagerarna får höra om superintendent Israel Kolmodin och Den blomstertid nu kommer.

Efter reformationen på 1500-talet tyckte kungamakten i Sverige att biskoparna hade skaffat sig för stor politisk makt. Titeln biskop ansågs för katolskt laddad och avskaffades. Nu skulle biskopen heta superintendent.

Israel Kolmodin (1643-1709) var superintendent i Gotlands stift 1692. En dag gick Kolmodin ut, satte sig vid Hångers källa och skrev psalmen Den blomstertid nu kommer.

Det är en bra psalm. Den som inte vill sjunga om Jesus och Gud kan nöja sig med att sjunga första versen som handlar om naturens underverk och intet annat.

Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor:
du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt, som varit dött,
sig solens strålar närma, och allt blir återfött.

Tjugo meter innanför grinden ligger Hångers källa.


Ålandsbussens passagerare kastar mynt, det ska man göra, i Hångers källa.

Inga kommentarer: