KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

måndag, september 06, 2010

— Maina och fira

ropade karvelapan i arabiska hamnar och då betydde maina fira och fira hiva, låter en sjöman meddela.

— Grönalger, tänkte Haddock, — hur har jag kunnat glömma det?  Så var det ju! Det har jag hört många gånger i  arabiska hamnar.

Sedan denna blogg påpekade att en redaktör i Ålandstidningen använde ordet fira i betydelsen hissa upp, vilket ju är hejdundrande galet på svenska, har någon undrat om redaktören möjligen är utbildad bland araber.

Och ovannämnde sjöman påpekar då, mycket riktigt, att arabiska karvelapor ropade fira när kranföraren skulle hissa upp och maina när han skulle sänka ner.

Karvelapa kallas den man som står på däck vid lastluckan och med gester och rop signalerar åt kranföraren eller winchmannen när han ska hiva eller fira.

Nu behöver bloggkaptenen hjälp med nedanfinnades frågor:
  1. Kallas signalmannen karvelapa även på svenska båtar eller är det mera ett finlandssvenskt/åländskt ord?
  2. Är maina och fira arabiska?
  3. Heter det luckkarm eller -karvel?
Ett fartyg lastat med blandat styckegods.
Karvelapan är en av gubbarna till vänster.

18 kommentarer:

Pettas sa...

احتفل = fira

حتى جاك = hissa upp

ماينا= maina

Hej kapten Haddock!
Jag sökte upp en ordlista med översättning från arabiska till svenska på Internet och ovanstående svar gavs:).
Tydligen finns det ett motsvarande ord till just maina...
forskandet fortsätter.....:D

Ole sa...

du är go' du, Karin! :)

Men hur vet vi att احتفل (fira) och ماينا (maina) betyder just hiva och fira?

Anonym sa...

Kanske karvelapa är lånat från finskan?

Manttelimies eli ”karveliapina” on (oli) kansiluukkujen kautta lastattavan tai purettavan lastialuksen kannella luukun reunalla seisova merkinantaja.

Mastermariner

Ole sa...

Jaha, nu har vi lärt oss att karvelapa också heter mantelman om vi översätter från finska. Det hade jag ingen aning om. Tack, Mastermariner!

Men hur är det månne, är karvelapa och mantelman lånat från finskan eller är karveliapina och manttelimies lånat från svenskan?

Upplysn. för landkrabbor: mantelvajern är vinchvajern varmed lasten hivas upp ur, eller firas ner i, lastrummet.

Jörgen P sa...

Hej och förlåt en landkrabbas inlägg. Jag har alltid trott det hetat garvelapa, med g. I vart fall sade man det till mig den vecka jag jobbade som sådan i Långnäs.

Ole sa...

Näe, garvelapa går jag inte med på.
Jag tror att det egentligen borde heta karmapa av "mannen som står vid luckkarmen" men av någon anledning har karm blivit karvel på finska och finlandssvenska.

Svenska läsare, rätta mig om jag har fel, men jag tror inte att ni pratar om luckkarvel. (eng. hatch coaming)

Anonym sa...

3. Utan tvivel Karvel, det fick jag lära nig som jungman i medlet 1950-talet av sjömän som var bevandrade redan när jag var i blöjålder. Karm är någonting helt annat t.e.x. karmstol.
Mastermariner

Ole sa...

Ingalunda, Mastermariner. Här är ett utdrag ur FINLEX, Kommunikationsministeriets förordning om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg §4

5)...fartygets totala längd, fartygets största bredd samt längden på de lastrum i vilka last skall lastas eller lossas, räknad från förkant på luckkarmen på det lastrum som är beläget längst för över till akterkant på luckkarmen på det lastrum som är beläget längst akter över...

Det heter alltså luckkarm!

Anonym sa...

Aha
Jag trodde vi diskuterade "sjömansspråk" och inte juridiska spetsfundigheter.
Tack
Maste mariner

Ole sa...

Tja, siddu, här försöker vi reda ut varför det svenska ordet luckkarm har blivit luckkarvel.

Vi vet att det på korrekt svenska heter luckkarm, på norska lukekarm, på engelska hatch coaming, men var fan kommer karvel ifrån?

Det jag skulle vilja veta är om svenska sjömän känner till karvel. Om inte, får vi anta att karvel är ett finlandssvenskt sjömansord som är lånat från finskan.

Anonym sa...

Luckbas är definitionen på signalman utmed Sveriges ostkust medan Göteborgare förfinat begreppet med ett "e" i mitten, "Luckebas".

Keep on going, Ole och tack för en roande och intressant blogg.

/Johan

Anonym sa...

Jag håller med Johan, luckbas skall det vara.

Mässkalle

Ole sa...

Tackar, tackar, och karvel har man aldrig hört talas om i Sverige, va?

Anonym sa...

Tyvärr går jag bet på ytterligare uttryck för funktionen, luckbas.
Har helt ovetenskapligt prövat begreppet "karvel" mot svenska sjömän som seglade på både 60 och 70 talet men ingen känner igen uttrycket. Tillbaka på "luckbas" från svenska sidan alltså.

/Johan

Marianne sa...

Hej Ole!

Nu har jag kastat ut frågan på min blogg, så får vi se om vi får napp. Jag vet att några av mina läsare har arabisktalande vänner, så kanske någon av dem vet.

Men titta Karin har ju lyckats skriva på arabiska. Tänk vilken tusenkonstnär hon är!

Ole sa...

Tack, Marianne! Jo, för Karin är det mesta möjligt. Följer din blogg med intresse. Ha det gott där i Kairo!

Anonym sa...

Nog finns karvlar i svenskan oxå.

LUCK - Svenska Akademiens ordbok - SAOB
(2 a) LUCK-KARVEL. ( luck- 1835–1917. lucke- 1856–1885) sjöt. på fartyg: var särskild av de långskeppsbalkar på vilka luckkarmarna vila.

http://www.abc.se/~pa/bld/briggent.htm
Konstruktion av Stockholmsbriggen
Köl, lösköl, stävar, stävknän, kölsvin, däck, däcksbalkar, luckkarvlar, luckkarmar, träknän, bogband, relings-stöttor, skarndäck, vaterbord, garnering, ...

Mastermariner

Ole sa...

Oj, tack, Mastermariner, mycket intressant! Det verkar som om karvlar var balkar varpå luckkarmen var byggd. Underligt att karvel tycks vara känt endast i Finland. Svenska sjömän verkar inte känna till ordet.