KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

måndag, oktober 18, 2010

Även om en pratar jiddisch och den andra urdu,

kan två personer kommunicera obehindrat i dagens fantastiska värld. Vi talar naturligtvis om de online översättningstjänster som det numera kryllar av på Internet. Google Translate anses vara en av de bättre.

Vi beslöt att testa. Vi valde att använda texter skrivna av en som kunde bra svenska, Johan Ludvig Runeberg.

I Google Translate matar vi in första versen ur Sven Duva i Fänrik Ståls sägner:

Sven Duvas fader var sergeant, avdankad, arm och grå,
Var med år åttiåtta ren och var ren gammal då;
Nu bodde på sin torva han och fick sitt bröd av den
Och hade kring sig nio barn, och yngst bland dem var Sven.

Google Translate översätter::

Sven Duva father was a sergeant, superannuated, arm and gray.
Be with eighty-eight years clean and was an old time.
Now living in si divot he got his bread by it.
And had around him nine children, and the youngest among them was Sven.

Inte bra. Himlar med ögonen Vi gör så här: Vi tar och gör om Sven Duva-versen till mera vardaglig prosa:

Sven Duvas fader var sergeant, avdankad, arm och grå. Han var med och krigade redan år åttioåtta och var gammal redan då. Nu bodde han på torpet som var hans levebröd. Han hade kring sig nio barn och yngst bland dem var Sven.

Google översätter:

Sven Dove father was a sergeant, superannuated, arm and gray. He was in the fight back in eighty-eight and was old even then. Now he lived at the cottage that was his livelihood. He had about him nine children and the youngest among them was Sven.

Det var som tusan, ganska bra. Vi får väl acceptera att Google inte klarar av att ge ordet arm rätt betydelse. Där ser man…

Inga kommentarer: