KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

söndag, december 26, 2010

Mer om Uno Ekblom

och hans uppmärksammade motorbåtsfärd från Eckerö till New York.I en rapport om finlandssvenska föreningar i New York har jag hittat följande:

“I april 1938 organiserade Edward Mattson bland eckeröbor i New York Eckerö Hembygdsförening. Den arbetade flera år till förmån för tuberkulos­sanatoriet på Åland och senare för resandet av postmonumentet vid gamla tull­huset på Eckerö. Föreningens 10-årsfest firades i Vasa Temple den 24 april 1948. 
Höjdpunkten i denna förenings historia var dock utan tvivel ankomsten till New York den 13 juli 1939 av eckeröbon Uno Ekblom och hans två kamrater efter att dessa hade »krossat» Atlanten i motorbåten Eckerö — den minsta båt i sitt slag som dittills hade gjort en sådan färd. Under ledning av föreningens ordförande Edward Mattson anordnades för »befälhavaren» Ekblom en stor festmiddag med omkring 300 gäster på VasaTemple hall. Ekholms bragd och festen till hans ära var naturligtvis av särskild betydelse för eckeröborna. Till­läggas kan att en annan välkomstfest för Uno Ekblom hölls ett par veckor senare av Runeberglogen i Norwood, i vilken största delen av medlemmarna stammar från Åland.”
Grammofonbolaget Sonora som sponsorerade Ekbloms färd gjorde en sång om resan. Sången finns på en stenkaka någonstans, förstås. Vem har en sådan? Jag har hittat två verser.

Det här är andra versen:

"I storstaden visst man med skepparen drev,
som skulle på stormig seglats.
Ett dumdristig tilltag man skrev,
en varning är här på sin plats.
Men skepparen kände båd' skuta och hav,
han tusan i olycksprofeterna gav.
Vi vet at Atlanten är gropig och hård,
sa' tre tappra män i en båt."Denna vers beskriver ankomsten till New York

"En dag över vågornas vitnande kam
et ljussken man såg uti skyn.
Hurra det är New York, nu har onkel Sam
visst illuminerat i byn!
Med storm både New York och Expo man tog
så till och med frihetsgudinnan hon log.
Och världsstaden kläddes med pompa och ståt
för tre tappra män i en båt."Tänk ändå, att eckeröbor hade en egen hembygdsförening i New York år 1939!

Inga kommentarer: