KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

söndag, juli 24, 2011

Bloggen efterlyser

tidender om gamla fartygs namnbrädor.

Johan Granlund forskar  om, det numera världsberömda,  champagnevraket på Åland. Det förhåller sig ju så att galeasen som ligger på sjöbottnen ännu inte är identifierad.

Johans intresse riktas för närvarande mot denna namnbräda från Julie Michels som finns på Ålands sjöfartsmuseum. Det enda man vet om brädan är att den hängt i en åländsk sjöbod i 150 år. Kan detta vara champagnegaleasen?

Är det någon som har gamla namnskyltar från fartyg eller känner till något om dem som omskrivs nedan, hör av er!


Julie Michels


En annan skylt som intresserar forskaren är den som omtalas här:

Andromeda

Johan skriver:
Här är artikeln från Ålandstidningen av år 1955. Detta fartyg har ingen ännu lyckats identifiera. I artikeln står att Mats Dreijer (landskapsarkeolog, förf. anm.) undersökt saken utan resultat. Förlisningen borde ha skett i medlet av 17-hundratalet. Är det någon av läsarna som har en susning om vad detta är för fartyg?


Vidare i ett nytt mail:
Tack för ett fint inlägg om Dragsfjärd och evakueringen. Bosse kommer alltid med skarpsinniga kommentarer, bra! Jo, namnbrädor, lägg in en efterlysning.
Det var i samband med att jag försökt söka efter champagnevrakets ursprung som jag började intresserad mig för namnbrädor i den åländska skärgården. Som tidningsläsare fick man ju reda på att då galeasen sjönk hade den mistat sin "akter" och i.o.m. detta förlorat sin namnskylt. Denna har då antagligen flutit omkring i Föglö skärgård och med största sannolikhet omhändertagits av Föglöbor och borde nu finnas i närheten av olycksplatsen. Det är förstås omöjligt att exakt veta vindriktningen vid förlisningen med det är väl mest troligt att den var sydlig eller sydvästlig. I närheten av olycksplatsen har omhändertagits en namnbräda som på 1990-talet inlämnades till Ålands Sjöfartsmuseum. Båtens namn var Julie Michels och skylten har i 150 års tid hängt i en sjöbod. Vid omhändertagandet hängde den upp och ned. I en tidningsartikel vid tiden för champagneauktionen,  berättar Sjöfartsmuseets tidigare intendent Henrik "Henka" Karlsson om detta fynd och benämner det då till Julie Mitchel. Frågan är, kan detta vara champagnevraket? Det finns omhändertagna namnbrädor lite varstans. I böcker om Föglö finns uppgifter om två skyltar som finns bevarade  på "Fazers" holmarna och en stor och vacker skylt med namnet "Andromeda" finns på Kökar. Denna är dock av äldre datum för i en tidningsartikel i Åland av år 1955 hade den redan då funnits i 200 års tid på gården. Då jag samtalade med gårdens nuvarande ägare berättade han att ingen har ännu lyckats identifiera detta fartyg.


…och vidare:
Jag vidarebefordrar här Annas (sjöfartsmuseets chef, förf. anm.) brev till mig angående namnskylten Julie Michels som finns på Sjöfartsmuseet. Om du vill kan du ta hand om bilden. Frågan är om detta är champagnevrakets namnskylt. Denna hittades nära förlisningsplatsen och har hängt 150 år i någon sjöbod, sist upp och ned. Detta skulle stämma med tiden, vi rör oss om åren mellan 1837 och 1845. Enligt Pelle Sundblom, gift med Kristina så finns det mycket förrädiska grynnor söder om fyndet och dessa var inte så noga utmärkta förr. Främmande fartyg gick lätt på grund där.
En liten rättelse till mitt förra brev i dag. De två andra skyltarna finns inte bevarade på Fazerholmarna utan på Inre Klåvskär och dessa innehas av Föglöbor. Om jag minns rätt så hette en av båtarna Saimen.


Anna på sjöfartsmuseet skriver till Johan:
Jag har inte så mycket nytt att komma med annat än stavningen på fartyget, skall vara Julie Michels (ev. kan man även se en punkt efter Michels.) Jag vet ingenting mer än det vad jag hört från Henrik Karlsson, att den hängt upp och ner och att den  förmedlades till sjöfartsmuseet av Ingvard Liewendahl under Henriks tid som chef här år 1995. Donatorer var Brita Sommarström Björsboda och Kristina Sundblom Mariehamn. Det finns inga uppgifter i vår föremålsdatabas eller något nedskrivet om historien (det är nog Henrik som är bästa informanten där). Förmodligen har namnskylten hängt på en sjöbo, kanske i Björsboda, som donatorerna ägde tillsammans. Julie Michels finns inte med i Lloyds register 1820-60. Det finns många Julie men inga som jag kan se att varit destinerade österut. Jag har enbart hunnit skumma igenom Lloyds under dessa år, det finns tillägg som jag inte har gått igenom. Jag har inte hittat något om namnskylten i Föglö-sockenkrönika, jag minns att Henrik sa något om detta men jag kan ha fel.
Om du vill forska vidare om detta och skriva något är det trevligt, men vi här kan inte hjälpa med mer upplysningar än så här eftersom vi inte vet mer. Jag skickar med en bild på namnskylten som bevis för att vi verkligen har den. Museibyrån skall tydligen i höst börja undersöka vraket, så det lär dröja ännu länge innan en ev. identifiering kommer från deras sida

3 kommentarer:

BP sa...

Hej Haddock. Finns en bild på Picasa nu.

Spontant tänker man ju att denna skylt kommer från ett fartyg som gått på grund och då har det funnits tid att bärga skyltarna och säkert mycket annat också... Jag är helt säker på att om dessa skyltar har suttit på champagnevraket så har det inte funnits en enda flaska att bärga för dykarna i våras....

Kapten Haddock sa...

Jamen, enligt tillgängliga uppgifter sjönk galeasen på 20 meters djup. Akterspegeln finns inte kvar på vraket. Den har alltså, inklusive namnskylt, brutits loss och flutit iland efter att skutan sjönk.

BP sa...

Ok då fattar jag!