KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

tisdag, augusti 23, 2011

Mer om Bromansströmmen i Sund

 

I början av år 1932  lade Sunds fiskevårdsförening fram planer på att  befrämja turismen.

Vid ett möte i Björby beslöt man att  de s k Klo- och Bromansströmmarna skulle rensas upp och  göras  djupare.  Man skulle fördjupa dem med en meter och bottenbredden skulle bli tre meter. Arbetet skulle delvis utföras genom att delägarna skulle göra  dagsverken, delvis genom entreprenadarbeten.

Det var Evert Österlund i Sibby drev projektet. Man hade tre skäl till att rensa upp strömmarna:

1) få vattennivån i sunden lägre

2) få rikligare och mångsidigare fiskbestånd

3) eventuell båttrafik på sunden

Österlund blev arbetsledare för fördjupningsarbetena, vilka sysselsatte många av bygdens söner. Bryggor anlades vid Åkers i Sibby, Guttorp, Persby, Brändbolstad, Strömsäng och nedanför kyrkan.

Vid denna tid var det även aktuellt att ersätta bron invid slottet med en högre för att möjliggöra motorbåtsframfart.

I februari 1932 hade uppgrävningsarbetena redan hade påbörjats. I arbetsgänget som grävde upp  strömmen ingick Ragnar Karlsson, Karl Karlsson, Evert Karlsson, Fredrik Karlsson och Eli Karlsson. Felix Karlsson  utförde pålningsarbeten på  leriga platser.   Landskapsnämnden hade beviljat ett understöd på 20000 mk, vilket man tänkte använda under våren för entreprenadarbete. Man hade förhoppningen att arbetet skulle vara klart till sommaren, då man hoppades att få  igång turistleden, vilken kallats Nordens Neapel av Walter Sjöblom i hans turisthandbok.

I maj samma år bjöds det fortsatta arbetet ut på entreprenad och Gunnar Johansson från Sundby hade bästa anbudet. Han erhöll 20 000 mk för upprensningsarbetet i vardera strömmen, sammanlagt alltså 40 000 mk.  

Enligt uppgift var det Fanny Sundström och Verner Eker som ursprungligen stod bakom planerna på en turistled genom kyrksunden.

Sedan inledde släkten Karlsson på Norrgårds (Strömbolstad) sin trafik med turistbåten Strömbolstad i mitten av 1930-talet. I slutet av samma årtionde började Bromansströmmen uppgrundas så pass att det vid lågvatten var svårt att ta sig igenom med turbåten. Då fick turisterna i stället promenera över Strömsäng medan båten körde genom kanalen.

Skrivet av Conny Andersson.

1 kommentar:

Bosse sa...

Jag måste rätta mej och ödmjukt be Conny om ursäkt.

Ove Iko har förvisso skrivit en artikel Med båt genom kyrksunden II (Sanct Olof 1999-2000 sid 64-70) men så har också Conny Andersson skrivit Med båt genom kyrksunden (Sanct Olof 1998-1999 sid 73-81).