KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

torsdag, augusti 25, 2011

Sund

Från Bosse Taipale:

Ole, ytterligare ett foto
"Strömsäng vid Sunds kyrka. Man ser ett lider tillhörigt  torpet Bromans (Bromans torp ses ej på bilden) och i mitten av bilden ses strömmen skymta mellan Västra och Östra kyrksundet. Jag tror det andra torpet i mitten hette Väktar-Mandas och flyttades bort kring 1926. Alltså bör bilden vara tagen före det."
Det är texten till fotot på Anselms fotoskatt. Det framgår inte vem textens jag är.

gl_bilder182

1 kommentar:

Bosse Taipale sa...

Det har i det fördolda försiggått ett informationsflöde mellan östra och västra Sund, så jag kan numera meddela att kunskapens källa dvs bildtextens jag är Conny Andersson.

Den som känner nyfikenhet på Anselms fotoskatt kan gärna börja på min sida -
http://sites.google.com/site/bossetaipale/en-detalj
- och se vad man kan få ut av gamla bilder. Där finns länkar till dom sidor där jag använder bilder ur den här samlingen och naturligtvis till samlingen.