KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

måndag, september 05, 2011

Tjärven passeras

och den fyren är det ingen som snackar mycket om utom John Ajvide Lindqvist som har skrivit en bok vars kusliga handling utspelar sig på det sjöpinade skäret.

Det gav lite liv åt bilden jag tog när en snedseglare med finska flaggan i aktern placerade sig föredömligt snyggt mellan Isabella och fyren i alldeles rätt ögonblick.

Tjärven

Och även den oansenliga kobben Tjärven har en historia. Mest handlar det om skeppsbrott och elände…

Planerna på en fyr på Tjärven initialiserades av Åbo sjöfartsförening 1892. De påpekade i ett brev till Lotsstyrelsen riskerna med att närma sig Furusundsleden nattetid och att det dessutom saknades mistsignalering vid Söderarm, vilket var en allvarlig brist. Lotsstyrelsen förkastade förslaget efter att första ha utvärderat om det skulle gå att flytta Söderarms fyr, med stentorn och allt, till Tjärven. Efter ett antal skeppsbrott och grundstötningar runt Tjärven och Söderarm de följande åren aktualiserades frågan på nytt 1898. De praktiska svårigheterna med att bygga en fyr på ett så litet och utsatt skär vållade problem och det var först 28 april 1902 som det fattades ett kungligt beslut om att det skulle byggas en fyr på Tjärven.

Fyrbygget påbörjades i maj 1902 och den första november 1903 tändes fyren för första gången. Fyren automatiserades år 1945 och 1952 genomgick fyren en stor ombyggnad och fick det mer funktionalistiska utseende den har idag. Bland annat kläddes fasaden med eternitplattor och lanterninen byttes ut. Hösten 2008 ersattes fyrens 1000 watts lampa med en mindre solcellsdriven LED-lykta. I början av mars 2010 fastnade ett stort antal Finlandsfärjor och fraktfartyg flertalet timmar i den tjocka packis som bildats i områdena utanför Tjärven efter en period av kallt och blåsigt väder. (Källa: Wikipedia)

File:Tjarven.jpg

Tjärven fyr. (Wikipedia)

Inga kommentarer: