KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

torsdag, oktober 27, 2011

I Mathildedal

finns det inga svenska kanaler i teven i min bostad. Så den ohejdade vanan att titta mest på svensk teve får överges till fördel för finska program. Fast mest tittar jag nog också här på den svenskspråkiga kanalen, FST5.

Såg just en dokumentär som heter Läsförhör. Inspelad "live" 1965. Filmen handlar om prästen och kantorn i Pedersöre kommun som per häst och släde drar runt i byarna och håller läsförhör. Läsförhör! Så sent som 1965! Då var ju jag tjugotre år gammal och gick i styrmansskola.

Prästen i filmen berättar att han håller femton läsförhör om året och det nog är en nyttig tradition som han inte vill sluta med.

Läsförhör hörde jag nog inte talas om när jag växte upp. Däremot hölls det ofta pingstvänsmöten i kojorna. Vi glopar gick gärna på mötena för det var så vackert när Kila-Margit spelade mandolin. Hon var nog ingen virtous men vi var inte kräsna. De äldre slynglarna drogs, som av en osynlig magnet, eller var det sjudande hormoner, till Margits koja i Kila på somrarna för det hände att Margit hade unga frälsta flickor som gäster.

Inga kommentarer: