KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

tisdag, november 22, 2011

Fyrskeppet Storbrotten – ett skeppsbrott

Vid Lågskär i Ålands hav finns farliga grynnor (59°50′ 28″N, 19°54′44″E ). Redan 1903 bestämde man att här behövdes ett fyrskepp. Varvet Kone & Silta i Helsingfors fick uppdraget att bygga skeppet och 1907 var hon färdig.
storbrotteng
Hon var modern för sin tid. I förmasten fanns en acetylengasdriven fyrlykta och i aktermasten en oljedriven reservlykta. Hon var även utrustad med en tryckluftdriven mistlur. Ångpannan eldades förstås med kol.
Från juni 1908 till september 1922, utom krigåren 1914-18 då hon drogs in, tjänstgjorde hon troget och varnade sjöfararna för det farliga Lågskär.
Den 16 september 1922 upptäckte besättningen på Storbrotten en drivande mina nära skeppet. Man lyckades få en 50 m lång tross runt minan, förtöjde den akterom skeppet och kallade på hjälp från myndigheterna för att få minan förstörd. Men så blåste det upp till storm, minan slog emot fyrskeppets sida och exploderade. Storbrotten sjönk och tog med sig sex av besättningen. En överlevde.
Fem män och en kvinna omkom när Storbrotten sjönk:
  O. Åberg från Åbo
  J. Ekblom från Eckerö
  F. Zetterberg från Helsingfors
  V. Wahlberg från Nagu
  E. Wahlberg från Nagu
  Vera Valtonen från Rimito
Nedanfinnandes bild visar Storbrotten II som byggdes av Vulcan Oy i Åbo och började tjänstgöra 1925.
Fyrskeppet Storbrotten i Mariehamn
Tack, Conny Andersson, för bilden.
Eftertankar:
Det finns uppgifter om att det skulle ha varit besättningens girighet efter det värdefulla krutet i minan som orsakade Storbrottens förlisning. Så här skriver dykföretaget OceanicTech Åland på sin webbsida:
“Storbrotten var ett fartyg som låg stationärt förankrat som fyr. Hon gick ett tragiskt öde till mötes när hon 1922 lyckades spränga sig själv medan besättningen försökte bärga en mina från första världskriget. Minorna inbringade ofta mycket pengar för det krut som de innehöll och när besättningen på fyrskeppet hittade en flytmina gjorde man fast den via ett långt rep. Men innan de han ta sig an uppgiften att desarmera och tömma den vände vinden och strömmarna en natt och minan de hade på släp drev in i skrovet och gick av. 6 man gick med i djupet.”

Inga kommentarer: