KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

torsdag, december 01, 2011

Erik H Lindman från Lemland, befälhavare på fyrskeppet Swiftsure

Ofta leder blogginlägg till at det från läsarna strömmar in information om samma ämne.  Jag skrev ju litet om fyrskepp för några dagar sedan och nu har Conny Andersson hittat mer i ämnet.

Lightship nr 83, Swiftsure, är ett fyrskepp i USA. Hon byggdes i Camden, New Jersey 1904 och seglade hela den långa vägen runt Kap horn för att börja tjänstgöra vid Blunts Reef i Kalifornien. Under åren vid Bluts Reef räddade Swiftsures besättning 150 människor från döden när deras fartyg rände på grund i dimma. Swiftsure tjänstgjorde senare på flera andra platser på USA:s västkust och har följaktligen haft många namn eftersom fyrskepp döps efter grundet de varnar för. Idag ligger Swiftsure förtöjd i Seattle, Washington.
Och vidare läsning bekräftar att ålänningar finns, och har funnits, överallt i alla tider.
Conny skriver:
Lemlandsfödde sjökaptenen Erik H Lindman i Seattle (född 1877 i Västeränga Lemland) blev befälhavare på ett fyrskepp.
Han bosatte sig i Seattle där han avled 1958. Tjänstgjorde under mycket lång tid som befälhavare på fyrskepp Swiftsure i Stilla havet.
Under kriget tjänstgjorde han i befälsställning på en tankbåt samt undervisade blivande sjöofficerare i navigation.

En bemärkt ålänning i USA. Han var pensionär redan i början av 1950-talet.
Swiftsure-1
Så här uttalar sig kapten Erik H Lindman i en artikel om livet på fyrskeppet.

“During storms the noise of the wind and the sea at such a time beggars description. The water writhed and steamed like a bowl of boiling milk. The air was full of innumerable tiny particles of water torn from the crests of the waves until the air was so thick, we could barely see half the length of our vessel.”

The foghorn was blowing, but one could scarcely hear it. Screaming fiends seemed to be racing along the outer deck. To add to the pandemonium, objects broken loose by the wild corkscrew wallowings on the vessel set up an unearthly clatter as they raced about in the alleys and on the decks below.

Soon the waves broke over the pilot house. The water would force itself into the ship through every fissure; no matter how small, even squirting in through the keyholes of the outer cabin doors in the pilot house. It was impossible to sleep, and the sailors welcomed the order to ‘turn to’ and make all articles fast. It was something to take their minds off the storm.”
Kapten Lindman nämns här: http://www.lighthousefoundation.org/newsroom/lssa_cchmexhibit_dedic08_remarks.htm
Swiftsure kan man läsa om här: http://en.wikipedia.org/wiki/Swiftsure

Inga kommentarer: