KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

söndag, december 18, 2011

Där segelsjöfarten aldrig tog slut

På 1970-talet såg jag dem många gånger med egna ögon. De  låg till ankars i Jakarta och Surabaya, eller förtöjda vid kajerna i Makassar, där de lossade trävirke från Kalimantan eller gods så långt bortifrån som Malacka, Burma eller Vietnam.

Jag talar om segelfartygen som kallas pinisi eller phinisi.Pinisi är en fartygstyp som lastar 100 till 200 ton och fortfarande spelar en viktig roll i handeln mellan Indonesiens 17 500 öar. Idag har de flesta pinisi en motor installerad men vinden i seglen är ännu viktig för fartygens framdrift. Det är förstås tacksamt att segla i dessa tropiska farvatten då en frisk monsun blåser stadigt från sydost mellan juni och september och från nordväst från december till mars.

Det är på ön Sulawesi skeppsbyggarna bor. Fartygen byggs av Bugis- och Mandarfolken. Stammarna bor på den sydvästra udden av Sulawesi som hette Celebes på min tid i Indonesien. De har varit mästerliga skeppsbyggare och skickliga sjömän i alla tider. Men de har inte bara väckt respekt för skeppsbyggnadskonst och sjömanskap, de har också varit fruktade pirater.

Den hamn på Sulawesi vi anlöpte regelbundet heter Makassar. Den ligger vid “A” på bilden. Det är i det här området de bor, skeppsbyggarfolken.

Läs om hur en pinisi byggs >>

Makassar
På udden vid “A”  bor Bugis- och Mandarfolken som är duktiga skeppsbyggare.

Taopere

800px-Pinisi_Sunda_Kelapa

Pinisi i långa rader i Jakarta. Precis så här minns jag dem från mina besök i Indonesiska hamnar på –70-talet

Det finns ett örike till i världen där segelfartyg fortfarande sköter de flesta transporter. Bloggen återkommer till detta…

Inga kommentarer: