KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

torsdag, februari 16, 2012

Africa Mercy — Ett skepp lastat med hopp och läkedom

Mercy Ships

Vi är vana att se dom i teve. Bilderna av skelettmagra ungar vars svarta ansikten mest består av stora bedjande ögonvitor. Undernärda, så svaga att de inte orkar vifta bort spyflugorna från näsborrar och ögonvrår.

Det finns folk som sitter i tevesoffan och förfasar sig över sådana bilder och så finns det dom som försöker göra något åt det.

.

Paret Don och Deyon Stephens i Garden Valley, Texas tillhör dom som gör något. 1978 grundade dom Mercy Ships och sedan dess har deras fyra olika fartyg anlöpt hamnar i över sjuttio u-länder i världen och erbjudit fri sjukvård, katastrofbistånd, hjälp till samhällsförändring och hållbar utveckling. För närvarande riktas hjälpen till Afrika. Deras fartyg, världens största civila flytande sjukhus Africa Mercy, tidigare danska tågfärjan Dronning Ingrid, har under senare delen av 2011 legat i hamnar i Sydafrika och Sierra Leone.

Africa Mercy har sex fullt utrustade operationssalar. Den 450 personer starka frivilliga besättningen består av läkare, sjuksköterskor,  lärare, ingenjörer, agronomer, kockar och sjömän.

Läs mer >>

800px-Africa Mercy

Africa Mercy

Det här är u-landshjälp när den är som bäst. Varför finns det inte fler sådana här flytande sjukhus?

Inga kommentarer: