KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

måndag, juni 25, 2012

Day of the Seafarer

day of the seafarer imo

Förra året instiftade International Maritime Organization, IMO, Sjömännens dag. Dagen ska firas den 25 juni varje år för att uppmärksamma sjöfolket vars arbete har enorm  betydelse för världens handel och ekonomi.

http://www.imo.org/about/events/pages/day-of-the-seafarer.aspx

Folk tar för givet att fartyg ska komma och gå, punktligt och säkert, alla tider på dygnet, alla årets dagar, men man tänker inte så mycket på männen och kvinnorna som ser till att båtarna gör det.

Sjöfolket får uppmärksamhet mest när det händer olyckor – särskilt om navigatören är full. Då brukar inte medierna spara på trycksvärta och film.

Nittio procent av det du konsumerar har sjömännen hämtat hem åt dig…

Det finns 1,5 miljoner sjömän. Det är klart att det bland en så stor mängd inspärrade arbetare finns någon som ibland är argsint, deprimerad, trött, sorgsen, kåt och desperat.

Vid sådana sinnestillstånd är det lätt att bli full också…

Härmed inte sagt att bloggen försvarar fylla i tjänst. Nolltolerans ska råda. Ville bara peka på möjliga orsaker till att sjöfolk är fulla ibland…

Jobbet till sjöss är hårt. Det ställer svåra krav på sjöfararen och hans familj. Sjömannen är borta flera månader i sträck. (Få är så lyckligt lottade att de kör ett-ett avlösning som vi i norden.)

På jobbet är sjömannen kanske med om svåra händelser som han borde få ur sig när han kommer hem men ingen i familjen eller bekantskapskretsen har riktigt perspektiv på vad han gör så han låter bli att berätta. Det finns ingen passlig lyssnare.

Men för rätt person är sjömansyrket trots allt ett bra jobb, ett jobb att vara stolt över. Ett framtidsyrke.

Ge herr Sekimizu tre minuter av din tid och hör vad han har att säga om detta i filmen:

Koji Sekimizu, generalsekreterare i IMO, talar till världens sjöfarare.

Inga kommentarer: