KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, juli 04, 2012

4 kommentarer:

Kapten Haddock sa...

Innan någon påpekar det vill jag härmed meddela att jag vet att även Björkö hör till Kumlinge. Det borde jag kanske ha nämnt i inlägget men Björkö berörs ju inte av det här.

Thorsten Krüger sa...

Tittar man på Ålandskartan så ser man att Långnäs är den naturliga utgångspunkten för hela skärgårdstrafiken i dagsläget.

Att flytta norra skärgårdens trafik till Hummelvik som avgångshamn innebär att det först måste investeras ordentligt:

- Förbättring av hela vägen mellan Sund och Hummelvik för tung lasttrafik samt gång- och cykelväg bredvid (Åland är ju en turistdestination) inklusive broar.
- Ny väg för tung trafik mellan Långnäs och Hummelvik (med hänsyn till den fungerande fiskindustrins transportbehov)

Det här kan inte realiseras inom några veckor. Dvs. för nästa tidtabellsperioden 2013 - 2016 finns det inga realistiska alternativ till minst två turer per dygn till norra skärgården från Långnäs. Givetvis kan man undersöka inbesparingspotentialet på Alfågelns del av norra linjen (dvs. Hummelvik - Kumlinge - Brändö) på basis av pålitlig statistik.

Anonym sa...

Heliga enfald med dig själv!
Jag håller med dig om bara en punkt: kapten BP skriver bra, det kan man däremot inte påstå om dig.
I din värld hämtar Kantarellens personal mjölken på morgonen från ÅCA, City Livs -chefen åker till bageriet efter bröd före butiken öppnar, Viking Lines däcksare kör Postens bil ända till terminalen och Eckerö Linjens motsvarande kör iland Transmars bilar. Att det inte är deras jobb och det de får betalt för gör ingenting, de kan göra det på sin ordinarie arbetstid eller kanske på sin fritid. Och om City Livs -chefen är sjuk nån dag så kan han ju ringa till Gullåsen och be dem skicka en åldring till hjälp, för några euro kan väl en sån hjälpa till, har väl inte annat för sig ändå. Och råkar gumman inte ha körkort så kan hon väl cykla, en kärra bakpå så klarar hon brödlådorna. Eller hur?
Precis som du föreslog att vi i skärgården nu ska sköta det som liggande förslag till turlista slår sönder för oss.
Välkommen till verkligheten och välkommen att bo i Kumlinge där vi förvärvsarbetar, jobbar ideelt, stöder det lokala, kämpar för det vi tror på. Försöker upprätthålla ett modernt samhälle med, i mån av möjlighet, samma förutsättningar som på övriga Åland. Inklusive färskvarutransporter.

/satu numminen

Och vad gäller Seglinge-färjans trafik så sa jag till tidningen Ålands reporter: "Färjan anpassar sin trafik vid tvärgående linjens ankomst till Snäckö kl. 18 så att transportbilen hinner till Seglinge andelshandel och lasta av och sedan vidare till Kumlinge till fler kunder och därefter vidare med Alfågeln till Brändö kl. 19.35."
Jag sa aldrig att Seglinge-färjan har tidtabell, missförståndet berodde på reporterns okunskap.
/sn

Kapten Haddock sa...

Bra rutet, Satu! Du kämpar väl för ditt Kumlinge. Hoppas du lyckas ordna varutransporterna.