KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

måndag, oktober 15, 2012

Skeppet Andromeda
I Granlunds lada pågår sällsam och intressant forskning som handlar om en ilandfluten namnskylt som suttit i aktern på skeppet Andromeda.

Spåren leder oss tillbaka ända till 1886 och boken Stjärnornas kungabarn skriven av Zacharias Topelius.Där står bland annat:
Det var middagstid, regnbyar. Vestsydvestvinden, som hade fritt
spelrum öfver den vida flackan af öppet haf i söder, tillväxte i
raseri, när han pressats tillsamman i Kalmar sund, smekt Ölands
kalddam och tagit ett bocksprång öfver nordvestra kusten af Gotland.
Det gick hög sjö, Andromdeda låg för styrbordshalsar och sökte
förgäfves komma under skydd af svenska vallen. Hon krängde starkt
doppande sina rår i den hvita vågen. Däcket låg snedt, det behöfdes
balanseringskonst att röra sig och att lyda en order. Allt hvad löst
låg ombord rullade öfver åt läsidan, den ena sjön efter den andra
slog fräsande öfver babords bog. Men fram skulle Andromeda, hon var af
finskt virke, bygd på Räfsö varf utanför Björneborg.


Läs mer på Johan Granlunds blogg >>

- BlogPress/iPad post by Capt. Haddock

2 kommentarer:

Livsnjutaren sa...

Den lilla textbiten är väldigt gripande. Så spännande med historia. Vad hände sedan ? Min myfikenhet är i brand;) /Fia

Benny Pettersson sa...

Tack för tipset Cpt Haddock! Granlunds blogg är synnerligen intressant läsning. Man kommer att ha att göra många kvällar framöver!