KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, mars 27, 2013

Adolf Erik Nordenskiöld åkte skridskor över Delet

Nu ska ni få höra hur det gick till när Nordenskiöld, som senare blev världsberömd som den förste i världen att omsegla Asien och Europa genom Nordostpassagen, blev utvisad från Finland.

Under en promotionsfest i Helsingfors 1858 höll Nordenskiöld ett frispråkigt tal som ådrog sig de ryska myndigheternas misshag. Han fick två veckor på sig att lämna landet. Han hade tidigare blivit erbjuden en tjänst som professor och intendent för svenska riksmuséets mineralogiska avdelning i Stockholm. Nu accepterade han tjänsten, packade sin väska och drog till Björkboda för att få med sig sin vän Anders Ramsay. De två herrarna for till Vartsala för att därifrån följa med postrotemännen över Åland och Ålands hav till Grisslehamn.

I ett brev daterat 18 januari 1859 i Grisslehamn berättar Adolf:

”Jag hann inte vänta på bättre is-och väderförhållanden emedan generalguvernör F. V. Berg gett mig två veckor tid att avlägsna mig från landet. Till all lycka påbörjades färden i sällskap med postföraren. Det var meningen att färdas längs med den ordinarie postrutten via Brändö, Kumlinge och Sottunga till fasta Åland. På grund av tunna isar var vi tvungna att i någon mån finna alternativa stråk. Tre gånger sjönk jag till halsen genom isen. Jag hade som tur var två Moraknivar fästade med snöre runt axlarna till hjälp. Postföraren hjälpte också till. På grund av våta kläder och dåligt väder var vi tvungna att invänta bättre väder hemma hos postföraren i Seglinge. På Åland fick vi hästskjuts till Eckerö. Vid avresan därifrån sträckte sig isen en bit ut till havs men dåligt väder tvingade oss att stanna upp vid Signilds skär i vars gästbok vid lotsstugan jag antecknade mitt farväl till Finland. I öppet vatten åkte vi med båt en lång sträcka. Nära svenska kusten mötte isen. Båten måste skuffas fram längs isen. Det att färden lyckades har vi våra tappra postförare och gästvänliga skärgårdsbor att tacka för”.

Adolf Erik Nordenskiöld

Uppgifterna är hämtade från en sida i Ätterna Nordenskiölds Släktförening. Hela dokumentet återger jag nedan.

 

Inga kommentarer: