KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

lördag, mars 30, 2013

Påsk - Pesach - Easter

Eastre – grynings–
kärleks– och påskgudinna.

Begriper ni er på påsken? Det gör inte jag.

Internet och Bibeln upplyser mig om att ordet påsk kommer från det hebreiska ordet pesach som betyder "passera förbi" vilket syftar på texten i Andra Mosebok 12:13 där Gud meddelar Mose att den förstfödde sonen i varje egyptiskt hem ska dödas, men att Gud kommer att passera förbi de dörrar som insmorts med blod från ett offrat lamm.

Bara det! Att måsta smeta fårblod på ytterdörren för att slippa få äldsta pojken ihjälslagen?!

Nå, vidare: Denna pesach, eller det osyrade brödets högtid, blev sedan en högtid som kom att firas till minne av judarnas uttåg från Egypten vilket skedde ungefär 1500 år före Jesu födelse, tror man.

Ni minns ju naturligtvis från religionsundervisningen i skolan att Israels barn, på inbjudan av kungen, farao, flyttade från Kanaans land, där det rådde hungersnöd, till Egypten. Israels barn förökade sig som kaniner och när Egypten fick en ny farao bedömde han att det var säkrast att göra dem till slavar innan de tog över hela landet. Efter lång tid uppenbarade sig Gud för Mose, som då var israeliternas ledare, och gav honom uppdraget att fly från träldomen och föra sitt folk tvärs över Röda havet (inte med båt, utan till fots) tillbaka till Kanaans land.

Det känns lite konstigt att tänka på att jag korsat Israels barns fotspår när jag kört båt upp för Röda havet mot Suez.

Allt det här ledde i alla fall till att judarna började fira pesach, påsk, för att minnas uttåget från Egypten.

Men 1500 år före Kristus? Firar vi inte påsken till åminnelse av Jesu död och uppståndelse?

Jovisst, det hände sig ju nämligen så behändigt att just under pesach-högtiden red Jesus från Nasaret in i Jerusalem på sin åsna. Utanför templet parkerade han åsnan varpå han gick in och betedde sig olämpligt på alla sätt och vis. Han härjade runt, drev ut dem som sålde och köpte, välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Han tyckte att de vanhelgade helgedomen och hävdade att de gjort templet till ett rövarnäste. (Mark. 11:17).

Det gick som det gick. Översteprästerna och de skriftlärde ilsknade till och såg till att Jesus blev arresterad, korsfäst, död och begraven. Prästerna fattade nog inte att Jesus skulle uppstå igen.

Sen var det ju bara för de kristna att fortsätta fira pesach till Jesu åminnelse istället.

Engelskans ord för påsk – Easter – lär komma från Eastre, eller Eostre som är någon slags sex- och kärleks– eller kanske fruktbarhetsgudinna. Hon har många andra namn i olika kulturer och hon förknippas även med gryning, vår, pånyttfödelse – och krig!

Och fastän det från vissa håll har mumlats om att man borde spika påsken till en fast vecka, precis som jul och midsommar, så fladdrar den ännu hit och dit på vårvintern. Som vi nu har det infaller påskdagen på söndagen närmast efter den ecklesiastiska (teoretisk, tabellberäknad enligt Metons cykel) fullmåne som infaller på eller efter 21 mars. På det här sättet kan påskdagen infalla tidigast den 22 mars och senast den 25 april.

Det är inte lätt det här med påsk.

 

2 kommentarer:

Pettas sa...

Du har så rätt kapten!
Inte är det lätt att begripa sig på historien. Under tiden vi försöker fatta äter vi påskägg och har det rätt så bra, trots allt!
Ha en glad påsk tillsammans med fru Haddock!

Benny Pettersson sa...

Haha det var en bra sammanfattning! Det är mest rappakalja alltihop enligt mitt förmenande. Nää det är nog lättare att vara hedning som jag!