KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

lördag, mars 09, 2013

Varför ser båtar ut som dom gör?

Läsaren Todde frågar:

– Varför är "hytten" placerad på olika ställen på båtarna? Vad är fördel/nackdel med det?

Med "hytten" antar jag att Todde menar överbyggnaden och kommandobryggan. Det är en bra fråga. Somliga båtar har överbyggnaden längst akterut. Andra har den längst förut och en del har den på mitten. Varför?

I "gamla" tider, fram till 1950/60 ungefär, byggdes de flesta större lastfartyg med överbyggnad och brygga midskepps. Det här var en kvarleva från ångans tidevarv. Stora, skrymmande ångmaskiner kunde man inte placera i ett litet maskinrum akterut på fartyget. Maskinrummet låg mitt i båten och bostäder och kommandobrygga placerades rakt ovanför. Det här medförde nackdelar så som en lång propelleraxel som löpte i en tunnel genom de aktre lastrummen. När den mindre och lättare dieselmotorn tog över kunde man placera den längst bak i det avsmalnande akterskeppet med kort propelleraxel och bättre utnyttjande av den volym i skrovet som var bäst lämpad för last som följd.

Den långt övervägande delen av alla båtar byggda för att frakta last – tankers, containerfartyg, bulkcarriers, och även fiskebåtar torde i våra dagar ha överbyggnad och brygga akterut. Det är naturligtvis enklast så. Maskinrummet ligger längst akterut och då är det praktiskt och bra att placera överbyggnad och brygga rakt ovanför.

Så finns det naturligtvis en massa undantag. Båtar för rullande last, roro-båtar, finns med överbyggnaden både längst fram och längst bak. Båda lösningarna har sina för- och nackdelar. Oljeindustrins servicebåtar är i princip alla byggda med bryggan förut och ett stort, öppet akterdäck. Det är nödvändigt. De här fartygen backar in till oljeriggarna för att lossa last eller hantera ankaren. Bogserbåtar är, på grund av att bogserkroken måste sitta framför propellern, byggda med överbyggnad och styrhytt för om midskepps.

På senare år har de gigantiska containerfartygen, vilka har en längd på nästan 400 meter, igen fått bostäder och brygga midskepps. Maersks Triple E-båtar, man planerar att bygga 20 stycken, blir exakt 400 meter långa. Maskinrummet med de två huvudmotorerna placeras längst akterut men bostäder och brygga blir midskepps. Det här har att göra med IMO-regler för sikt föröver.

Maersk Triple E
Typiskt torrlastfartyg
Typisk tankbåt

 

8 kommentarer:

Benny Pettersson sa...

Jag som seglat på både förbyggen och akterbyggen har noterat några saker.

Nästan alla RoRo båtar som byggdes för finska redare på 90-talet byggdes som förbyggen. Detta pga den dominerande befraktaren Transfennica och Mr Grandell vars filosofi var att besättningen skulle skydda lasten... Nåja han fick smaka på sin egen medicin vid Ushant många år senare.. Det var ett helvete att bo i fören på en båt som gjorde 20 knop. Även gamla sjöbjörnar blev sjösjuka i det eviga hivandet, sättandet, stampandet. I is kunde ingen sova.. Fördelen var att det var tyst i torpet och minimala vibrationer. Jag gillade också att stå i fören och manövrera då jag själv såg och hade total kontroll tex när man skall stoppa 10m från en slussport. Ebbtide manöver till slussen i Tilbury exempelvis är så mycket lättare med ett förbygge.

Akterbygge är ju bra att vistas i sjögång och is. Nackdelen är högre ljudnivå och betydligt mera vibrationer från propellern. De flesta tycker att det är lättare att manövrera. När man backar mot en landramp ser man bättre även om jag inte tyckte det var något problem på förbyggena tack vare "backkameran". Sen har vi ju Misida förstås som har torpet lite mitt emellan akter och midskepps vilket är riktigt bra.

Benny Pettersson sa...

Sedan har vi ju risken för att köra in ventiler på förkant av torpet.

Transbotnia, Birka Carrier, Degerö, X-Russ, mfl har gjort det. Nu senast var det Auto Bays tur på Biscaya. Rena turen att ingen skadades eller dog.

Todde sa...

Japp, jag menade överbyggnaden. (Jag har hört det men jag trodde att det hette något annat).
Men om jag förstod det rätt, så har det ingen speciell betydelse nu för tiden? Ja, förutom sikten framåt... Vad är det för några mått på det förresten?
Och finns det fjärrstyrning på båtar, typ en låda på magen?

Kapten Haddock sa...

Vilken siktvinkel som krävs från bryggan vet jag inte. Men det finns bestämmelser om detta. Själv kör jag husbåten med en fjärrkontroll stor som ett cigarettpaket. Stora båtar körs nog inte med fjärrkontroll men naturligtvis med autopilot som navigatören sköter från sin plats vid manöverpanelen.

Todde sa...

Jo men jag tänkte på vad BP sa, att det (självklart) är lättare att ha överbyggnaden längst fram vid "kniviga" manövrer. Och då spann (dom små) tankarna vidare... finns det inget som liknar din fjärrstyrning på husbåten men i större "format"

Kapten Haddock sa...

Nej, kapten BP och alla andra kaptener står nog vid en fast pulpet på bryggvingen när dom manövrerar.

Benny Pettersson sa...

Fast på Erikssons Pingviner så hade man faktiskt en typ av fjärrkontroll. Manöverspakarna satt på en låda med sladd som man kunde flytta ut på bryggvingen.

Kapten Haddock sa...

Där ser man. Lite mer info, Todde: Med husbåtens fjärrkontroll ändrar jag kurs i öppen sjö. Det är allt. När jag ska manövrera måste jag sitta i styrhytten och använda ratt och motorreglage för hand. Likadant är det med BP och hans kollegor. När dom kör in i en sluss manövrerar dom "manuellt" med hjälp av thrusters, roder och propellrar. Autopiloten är en anordning som håller fartyget på en bestämd kurs i öppen sjö.