KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

söndag, december 22, 2013

Mercy Ships bygger nytt

Med denna trevliga nyhet vill jag önska mina läsare God Jul!

Mercy Ships ska bygga en ny båt. Finska Deltamarine står för designen.

Nedanfinnandes bild visar hur skeppet ska se ut.

Mercy Ships är en alldeles fantastisk organisation som erbjuder gratis läkarvård åt folk i världens fattigaste länder.

Från Mercy Ships' svenska webbsidor har jag kopierat följande text:

"Mercy Ships ger livsförändrande sjukvård, katastrofbistånd, samhällsutveckling och hållbar förändring i utvecklingsländer för att möta de omedelbara liksom de långsiktiga behoven hos de mest utsatta och utarmade.

Genom att driva världens största civila sjukhusfartyg M/V Africa Mercy, 16.000 ton -- bemannat av betalande professionella frivilliga -- arbetar Mercy Ships för att öka kapaciteten i varje värdnation för att tillmötesgå de trängande behoven från lokalbefolkningen.

Mercy Ships tjänar fritt de mest utsatta utan hänsyn till ras, kön eller religion.

Utöver de tusentals gratis operationer som erbjuds ombord i fartygets 6 operationsrum, sker utvecklingsprojekt på land i partnerskap med de omgivande byarna. Dessa hållbara program har som målområden: hälsa, utbildning, vatten & avlopp och jordbruk.

Mercy Ships statistik:

Sedan 1978 har Mercy Ships tillhandahållit tjänster i utvecklingsländer som kan värderas till mer än US$ 748 miljoner.

Behandlat över 361.000 patienter i by-kliniker med mer än 408.000 medicinska ingrepp.

Bearbetat över 95.800 tandvårdspatienter med mer än 228.100 tandingrepp.

Genomfört över 1.058 lokala utvecklingsprojekt med inriktning på vatten och sanitet jämte utbildning, utveckling av infrastruktur och jordbruk.

Genomfört ombord mer än 41.000 livsförändrande operationer såsom: läpp- & gomspalt, avlägsnande av ögonstarr, olika ortopediska förfaranden, återuppbyggnad av ansikten och avlägsnande av underlivsfistlar (inkontinens) på kvinnor.

Utbildat över 14.000 lokala hälso- & sjukvårdspersonal som i sin tur fortsatt utbilda många fler . . .

Levererat utrustning av medicinska och andra förnödenheter till ett värde mer än US$ 65 miljoner.

Undervisat 112.000 av lokalbefolkningen i grundläggande hälsovård och HIV

Etablerat ett kvinnors & barns hälsocentrum i Västafrika som har utfört mer än 1.600 gynekologiska operationer på kvinnor och behandlat cirka 30.000 barn i samråd med de eventuella lokala hälsoalternativen".

Läs mer >>

 

Inga kommentarer: