KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, augusti 13, 2014

Observationer längs mariehamns östra vattenfront.

Gästflaggar är det inte alla som vet hur man gör på Åland

Rostande restaurangbåt

Klassisk klinkbyggd träskuta

Badhuset

Sjöfararkapellet

Albanus kaj har betänkligt neråthäng i hörnen

 

Inga kommentarer: